Ruim een derde blijft beleggingshypotheek sluiten!

36% van de groep hbo’ers, academici en middelbaar en hoger personeel vindt het verstandiger om een
beleggingshypotheek af te sluiten dan een spaarhypotheek. Dit bleek uit een onderzoek van Wegwijsmagazine.
Hoewel ‘de beleggers’ in de minderheid zijn ten opzichte van ‘de spaarders’, is de uitkomst
toch verrassend. Kranten en televisie voeren namelijk al maandenlang een hetze tegen de aan
hypotheken gekoppelde beleggingspolissen. Dit vanwege vermeende hoge kostendoorberekeningen.

De vraag die aan de betreffende groep is voorgelegd was de volgende: “Door alle commotie over
woekerpolissen zou mijn voorkeur nu uitgaan naar een spaarhypotheek boven een beleggingshypotheek”. Op
de vraag reageerden 591 personen uit het hoger opgeleide segment. Van dit aantal gaf 48% aan nu zeker voor
een spaarhypotheek te kiezen. Een fors percentage van 16% twijfelde nog of men aan een
beleggingshypotheek of een spaarhypotheek de voorkeur zou geven.

Minder kosten

Verzekeringsmaatschappijen en banken die beleggingspolissen en beleggingshypotheken verkopen, zijn
overigens druk bezig om de beleggingsconstructies van een aantal kosten te ontdoen. Zo worden in deze
constructies de inleg voor een belegging en de premie van een bijbehorende verzekering voor het
overlijdensrisico tijdens de looptijd, voortaan strikt van elkaar gescheiden. Ook wordt de mogelijkheid geboden
om slechts voor één van deze onderdelen te kiezen. Daarnaast is de provisiestructuur van financieel adviseurs
onder de loep genomen. Ook op dit terrein worden aanpassingen verwacht.

Minder rendement spaarhypotheken

In de praktijk is inmiddels gebleken dat spaarhypotheken in de afgelopen jaren geen beter alternatief vormden.
Door de zeer lage rente is het rendement op spaarhypotheken de afgelopen vier jaar mijlenver achtergebleven
bij dat van beleggingshypotheken. Dit ondanks de hogere kostenstructuur van laatstgenoemde constructies.
Gezien de huidige economische ontwikkelingen en de drang om te snijden in de beleggingskosten, lijkt de
spaarhypotheek het ook de komende jaren niet te winnen van de combinatie hypotheek met beleggingspolis.
Eerst bij een hypotheekrente vanaf zeven procent is het aan te bevelen om voor een spaarhypotheek te kiezen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie