Mogelijk 21.000 tot 32.000 euro extra hypotheek voor starters

Minister Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen hebben een voorstel gedaan: "een verruiming van de leenmogelijkheden bij starters voor aankoop van de woning mag weer". Dit kan hbo'ers tot zo'n Euro 21.000 en universitair afgestudeerden tot Euro 32.000 meer hypotheek opleveren bij een carrièreperspectief van 5 jaar, zo blijkt uit onderzoek van wegwijs.nl dat op basis van CBS-inkomenscijfers de hypotheekgevolgen heeft doorgerekend.

HOE ZIT HET PRECIES MET DE STARTERSCARRIÈRE?
Cijfers van het CBS tonen het gemiddelde salaris van hbo- en wo-starters en de groei hiervan. Hieruit blijkt dat de salarissen van van hbo'ers toenemen met gemiddeld 16% in vijf jaar en 45% in tien jaar tijd. Bij universitair afgestudeerden liggen deze percentages respectievelijk op 28% en 57%. Voldoende perspectief dus om een hogere hypotheek te geven.

95.000 EURO EXTRA HYPOTHEEK?
Dat de overheid en banken bij het doorrekenen van de carrière zullen rekenen met een salaris dat de starter na tien jaar heeft bereikt, lijkt onwaarschijnlijk. Zou dit wel zo zijn, dan betekent dit dat de hbo'er Euro 58.188 en de wo'er Euro 95.334 meer mag lenen. Mooie plaatjes maar niet erg reëel. Een vijfjaarstermijn komt meer in de buurt. Dit levert de hbo- en wo-starter respectievelijk Euro 20.986 en Euro 31.495 op. Bij twee inkomens worden de verschillen nog veel groter. Hierdoor kan de koop van de nét iets duurdere en nét iets mooiere woning wellicht gerealiseerd worden.

VERANTWOORD BESLUIT
Sceptici van deze maatregel zullen zeggen dat het onverantwoord is om een dergelijk hoog bedrag te lenen. Er is namelijk een gerede kans dat woningen ook in 2013 weer minder waard worden. Meer lenen vergroot dus de kans op een restschuld. Door de eerder gecommuniceerde aflossingsverplichting en de mogelijkheid om restschulden fiscaal af te trekken, vinden de betreffende ministers Dijsselbloem en Blok de maatregel verantwoord. Ook Wegwijs kan zich vinden in een gematigd hogere leensom voor starters. Als het maar omdat dezelfde starters veel meer mogen betalen aan huur dan aan koop. De woonlasten van huurders liggen zo'n 20% tot 40% hoger.

TWEE JAAR GELEDEN: EXTRA LENEN VERBODEN
Het initiatief van de gloednieuwe ministers is goed bedoeld en ligt in de lijn van de andere positieve maatregelen voor de starters. Eerder besloot minister Blok namelijk al om meer geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. Tegelijkertijd staat de maatregel haaks op de boete die oktober 2010 nog werd uitgedeeld aan de Rabobank. De Rabobank was volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te soepel geweest bij het doorvoeren van de maatregel.

De SP heeft al kanttekeningen gezet bij het voorstel maar het is eerst afwachten hoe deze maatregel uitgewerkt zal worden. Maar duidelijk is wel dat dit nieuwe kabinet aan het zoeken is hoe de woningmarkt vlot getrokken kan worden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie