Enquête: hbo'ers en academici sterk verdeeld over hypotheekrenteaftrek

Lezers van Wegwijs Magazine en Wegwijs.nl, grotendeels hbo'ers en academici, reageren verdeeld op de vraag of de hypotheekrenteaftrek wel of niet moet worden behouden. Waar 42% van de respondenten pleit voor volledig behoud van de aftrek, is 36% voorstander van inperking van het rentevoordeel. 22 % vindt dat de hypotheekrenteaftrek volledig mag verdwijnen. Dit laatste is opzienbarend in vergelijking met hetzelfde onderzoek dat eind 2006 is gedaan. Toen was slechts 10% voorstander van afschaffing.

"Afschaffing" wint terrein
Ten opzicht van 3,5 jaar geleden zijn er vooral verschuivingen geweest binnen de groep respondenten die koos voor een volledig behoud of volledige afschaffing van de fiscale aftrekmogelijkheid. Eind 2006 koos 54% voor volledig behoud. 10% opteerde voor afschaffing. Anno 2010 is het aantal voorstanders voor volledig behoud gedaald naar 42% terwijl 22% volledige afschaffing wil.

Ruim een derde  voorstander van maximering aftrek
Opmerkelijk is dat van de respondenten - hbo’ers en academici - 36% van de respondenten voorstander is van een aftopping van de hypotheekrenteaftrek; een maatregel waardoor juist gezinnen met een hoger inkomen geraakt worden. Binnen deze groep vindt overigens tweederde deel aftopping op 40% wel voldoende. De rest wilde aftopping op een lager percentage. Aftopping op 20% of 25% genoot vrijwel geen populariteit. 

Voorkeur staat haaks op woningmarktsituatie
Gezien de huidige situatie op de woningmarkt zijn de uitkomsten van het onderzoek opmerkelijk. De hoofdredacteur van het magazine geeft aan: "De situatie op de woningmarkt per eind 2006 was zeer rooskleurig. De prijs van een woning was ultimo 2006, met gemiddeld € 245.000, wel historisch hoog maar de hypotheekrente lag op dat moment 0,6% lager dan op dit moment.  Bovendien is in 2009 de vraag naar woningen volledig ingestort terwijl 2006 juist een topjaar was qua aantal verkopen. Op basis van deze cijfers is een voorkeur voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek niet erg logisch. De woningmarkt zit nog steeds behoorlijk vast. Tornen aan de hypotheekrenteaftrek maakt de koper angstig waardoor deze blijft zitten waar hij zit. Er is  overigens een kans dat een deel van de voorstanders van afschaffing sinds de vorige meting hun hypotheek heeft afgelost of in een huurwoning is gaan wonen. Dit zou de stijging ten dele kunnen verklaren "

 Volledige aftrek: aantal verkopen daalt met 30%!
In 2006 heeft Wegwijs in kaart gebracht wat de gevolgen van de afschaffing van de renteaftrek zou zijn op de waardeontwikkeling van en de vraag naar woningen. Uit de resultaten bleek dat directe afschaffing zorgt voor een extra afname van  de vraag naar woningen met 30%  en een daling van de prijs met nog eens 18% . Bovendien daalt de werkgelegenheid met 60.000 werknemers. Aftopping van de aftrek op 42% was destijds de enige maatregel die geen groot effect zou hebben op de vraag naar en waardeontwikkeling van woningen. Andere maatregelen die in 2006 een rol speelden waren: geleidelijke afschaffing van de fiscale aftrek over een periode van 30 jaar, maximaal 50% van het hypotheekbedrag aftrekbaar maken en een maximale aftrek van 30%.

Uitslag enquête Wegwijs
Aan de enquête van Wegwijs hebben 1.020 mensen meegedaan. De uitslag van de enquête (maart 2010) in cijfers:

Geheel in takt laten                                   42,1 %     
Maximeren op 40%                                    21,0 %
Maximeren op 35%                                      5.4 %
Maximeren op 30%                                      5.3 %
Maximeren op 25%                                      2.8 %
Maximeren op 20%                                      1.2 %
Helemaal afschaffen                                  22,3 %

Cijfers per oktober 2006: 54% behouden, 25% matig inperken, 11% sterk inperken, 10% afschaffen

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie