Deventer Ziekenhuis ‘gemiddeld’ beste ziekenhuis 2014

Elsevier, het AD, Independer en Zorgkaart Nederland. Allemaal geven ze op een eigen wijze inzicht in de (medische) prestatie, patiëntgerichtheid en/of patiëntwaardering van een ziekenhuis. De eindresultaten van hun onderzoeken wisselen sterk. Zo behaalt het nr. 1 ziekenhuis bij Elsevier een 32e plek bij het AD, en is het 75e bij de patiëntwaarderingen via Independer / Zorgkaart Nederland. Consumentenplatform Wegwijs.nl geeft duiding aan deze wisselende resultaten en biedt zo meer transparantie voor de Nederlandse zorgconsument.

Belangrijkste resultaten

Het gemiddeld beste ziekenhuis van 2014 is het Deventer Ziekenhuis. Het ziekenhuis staat in de onderzoeken van Elsevier, AD en Independer / Zorgkaart Nederland respectievelijk op een 4e, 14e, en 13e positie. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Het Kennemer Gasthuis in Haarlem komen op een tweede en derde plaats. De volledige lijst is te vinden op wegwijs.nl/besteziekenhuis.

Onderzoeksverantwoording Wegwijs.nl

Wegwijs.nl geeft bewust geen oordeel over de methodiek en inhoudelijke kwaliteit van de individuele onderzoeken. Wegwijs.nl geeft duiding aan de informatie die voor de Nederlandse consument openbaar toegankelijk is en als zodanig wordt gebruikt. Op basis van de onderzoeksmethodes heeft Wegwijs.nl een weging gemaakt binnen de verschillende onderzoeken. In de weging worden de onderzoeken van Elsevier en AD zwaarder meegeteld dan de cijfers van Independer / Zorgkaart Nederland.

Independer en Zorgkaart Nederland gaan in hun onderzoeken voornamelijk in op de patiëntwaardering. De door ziekenhuizen en specialisten bepaalde indicatoren blijven grotendeels achterwege, terwijl deze bij Elsevier en het AD wel worden meegenomen in het onderzoek. Omdat de onderzoeksmethoden van Independer en Zorgkaart Nederland in hoofdlijnen vergelijkbaar zijn, is ervoor gekozen één gemiddelde score op patiëntwaardering aan te houden.

Opvallende zaken in de weging van de ziekenhuisonderzoeken

  • De top 3 ziekenhuizen van de individuele onderzoeken van Elsevier, AD, Independer en Zorgkaart Nederland staan niet in de gewogen top 3 van Wegwijs.nl.
  • Gelderland is gemiddeld de beste provincie met 3 ziekenhuizen in de top 10.
  • Rotterdam levert de nummer 2 én 6 van de ranglijst.
  • Van de Amsterdamse ziekenhuizen staat het beste ziekenhuis op nummer 37.
  • De academische ziekenhuizen scoren overal slecht. Academische ziekenhuizen laten zich moeilijk vergelijken met algemene ziekenhuizen. De consument krijgt hierdoor geen objectief beeld.
  • Tien ziekenhuizen uit de provincie Zuid-Holland staan in de top-25 beste ziekenhuizen.

Over de nummer 1: het Deventer Ziekenhuis

Gita Gallé, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis: “Ons ziekenhuis heeft van oudsher de wil om steeds te verbeteren, te innoveren, en mensen ook op te leiden om gewoon goede zorg te leveren. Dag in dag uit, er wordt hier hard gewerkt met veel aandacht voor de patiënt. En dat uit zich in de manier waarop patiënten naar ons kijken. Onze medewerkers willen heel graag goede zorg leveren voor de mensen in de omgeving. Het succes van het Deventer Ziekenhuis zit ‘m dan ook in de mensen. De mensen die hier dagelijks klaarstaan, en met grote betrokkenheid voor de patiënten dat zo goed mogelijk proberen te doen. Daar gaat het om.”

Onderzoeksdiscussie: wat is eigenlijk een ‘goed ziekenhuis’?

Er is een groot verschil in de scores van patiëntbeoordelingen en de ‘onafhankelijke’ scores van Elsevier en het AD. Een verklaring hiervoor is het beste te illustreren met een voorbeeld: stel dat bij een patiënt een operatie naar aanleiding van een hernia niet goed is gegaan.

In het ene ziekenhuis is de medische score van de arts die de operatie heeft uitgevoerd ‘redelijk’. Naar aanleiding van de mislukte operatie neemt de arts, samen met het verplegend personeel, uitgebreid tijd om de patiënt te vertellen hoe de operatie is verlopen. Hij beantwoordt kalm de vragen, toont inleving en begrip voor de vervelende situatie. Ook regelt hij voldoende nazorg voor de patiënt.

In een ander ziekenhuis is de medische score van de arts ‘zeer goed’. In dit ziekenhuis hebben operaties een bovengemiddeld resultaat. Deze arts heeft echter geen sterk gevoel voor communicatie. Is er bij een chirurgische ingreep toch wat misgegaan legt de arts dit slecht uit en toont weinig inleving. Ook het verplegend personeel is druk en oogt niet betrokken bij de situatie.

In welk ziekenhuis zou de patiënt liever behandeld worden? Of anders gezegd: welk ziekenhuis krijgt van de patiënt een hogere beoordeling? Waarschijnlijk het eerste. Maar is dat ziekenhuis dan ook het beste?

In deze discussie vallen subjectieve patiëntperceptie en prestatie op basis van objectieve meetbare indicatoren samen. Het is de voornaamste reden dat de onderzoeksresultaten van Elsevier en AD enerzijds, en Independer en Zorgkaart Nederland anderzijds zo sterk van elkaar verschillen.

 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie