Gebruiksvoorwaarden Wegwijs.nl

Ook wij hebben voorwaarden. Saai maar noodzakelijk. We willen je graag vertellen over onze dienstverlening. Ook willen we je laten zien dat we jouw privacy serieus nemen. Of dat mensen niet zo maar zonder toestemming onze teksten op hun eigen website mogen gebruiken. Dat soort info vind je op deze pagina. We hebben de tekst op deze pagina, ondanks het soms juridische karakter, zo leesbaar mogelijk gehouden.

Algemeen

Als we in de onderstaande teksten de tekst ‘wij’, ‘we’, “ons” of “onze” gebruiken, dan bedoelen we hiermee, tenzij anders vermeld, Wegwijs als organisatie, zoals ingeschreven via de Kamer van Koophandel onder nummer 58038167. Je vindt meer informatie over Wegwijs via het menu Over ons. Bevat onderstaande tekst onduidelijkheden, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. We zijn je graag ten dienst om e.e.a. te verduidelijken. 

Onze dienstverlening

Wegwijs wil jou zo compleet mogelijk informeren en voorlichten op het gebied van je persoonlijke financiën. Waar mogelijk bieden we je ook de gelegenheid om gebruik te maken van onze tools en vergelijkingen. 

Actueel: nieuws en informatie

Je krijgt bij ons veel informatie over financiële diensten en producten. Ook tonen we je nieuws over financiële onderwerpen. We bieden verdieping, context, uitleg en rekenvoorbeelden. We willen ons onderscheiden door al onze informatie zo begrijpelijk, transparant en onafhankelijk mogelijk aan je te presenteren.

Inzicht

We willen je op veel verschillende manieren inzicht en overzicht geven. Door onder andere informatie van bijvoorbeeld Het Kadaster en het CBS te combineren met gegevens die we zelf verzamelen, bieden we jou overzicht, uitleg en als het even lukt ook een globale inschatting van onze verwachting voor toekomstige ontwikkelingen.

Berekenen: onze rekentools

Ook met onze rekentools willen we het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. We stellen daarom niet te veel vragen en geven je snel een indicatie van jouw mogelijkheden, waarbij we ervoor hebben gekozen een groot aantal standaarden al voor je instellen. Welke aannames we globaal maken en hoe die indicatie er uitziet, vertellen we specifiek bij elke rekentool. We beseffen dat in de meeste situaties, bijvoorbeeld rondom het financieren van een woning, aanvullend of persoonlijk advies noodzakelijk is. Daarom bieden we via Wegwijs de mogelijkheid dit advies aan te vragen. Het staat je uiteraard vrij om daar wel of geen gebruik van te maken. Mede nu onze rekentools alleen een indicatie geven, kun je er geen rechten aan ontlenen.

Vergelijkingen

Op Wegwijs bieden we een mogelijkheid voor het vergelijken van diverse verzekeringen. Je kunt de verzekeringen via ons vergelijken maar niet via ons afsluiten. Wij geven je ook geen persoonlijk advies. De adviseur, dat ben je als het ware zelf. Je kunt in de vergelijking zelf aangeven wat je belangrijk vindt. De vergelijkingssoftware zet de opties vervolgens op een rij. Bij interesse kun je naar de website van de verzekeraar. Afsluiten van een eventuele verzekering doe je indien gewenst via de verzekeraar die jouw interesse heeft. 

Voor het tonen van de vergelijkingen op onze website maken we gebruik van de vergelijkingssoftware van een externe leverancier. Mocht de vergelijking technische of inhoudelijke fouten bevatten, dan verzoeken we je een e-mail te sturen naar info@wegwijs.nl. Wij kunnen dan snel contact opnemen met de leverancier met het verzoek de fout te herstellen. Wil je meer weten over onze technisch leverancier, de inhoud van de vergelijkingen of de techniek die we gebruiken, neem dan contact met ons op.

We zullen erop toezien dat onze vergelijkingen zo goed mogelijk werken, maar we kunnen hier geen garantie op geven of verantwoordelijkheid voor dragen.

Informatie en Uitleg

Wegwijs geeft onder andere via actueel nieuws en finipedia informatie en uitleg aan groepen consumenten. We geven geen Financieel Advies zoals bedoeld in artikel 1 van Wet op het Financiële Toezicht. Simpel gezegd dat adviseren consumenten nooit één op één over financiën. Dat laten we over aan onze dochter Nr7Finance of een andere financieel dienstverlener. We kunnen je overigens wel met zo’n kantoor in contact brengen, via één van onze formulieren. Het staat je uiteraard vrij om daar wel of geen gebruik van te maken.

Om jouw vragen op een juiste en gepaste manier door te kunnen en mogen sturen naar een financieel dienstverlener, hebben wij hiertoe een vergunningsverzoek ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM zet zich in voor eerlijke en transparante financiën.

Deze vergunning is verleend als aangesloten instelling van HG Financiële Diensten. Het AFM-vergunningsnummer is 12020777. Wil je meer weten over de AFM en de werkwijze van de AFM, kijk dan op de website van de AFM.

We hebben specifieke kantoren geselecteerd voor het oppakken en begeleiden van individuele vragen over financiële diensten. Onder andere op Advieskeuze.nl kun je hypotheekadviseurs met elkaar vergelijken en de keuze maken voor een eigen adviseur. Voor de bemiddeling in consumptief krediet is dit onze zusteronderneming Nr7Finance B.V.

Vragen stellen

Als lid van Wegwijs heb je de mogelijkheid om vragen te stellen over je huis en huis en hypotheek. Meer hierover vind je in onze Lidmaatschapsvoorwaarden of op de pagina Wegwijs lidmaatschap.

Bescherming van jouw privacy 

We respecteren jouw privacy en conformeren ons aan de werkwijze zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Wegwijs is ook als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wbp aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Als je op onze website gegevens achterlaat of ons op een andere manier van persoonsgegevens voorziet (bijvoorbeeld contact en IP-adressen), zullen wij die gegevens voldoende beveiligen en altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en verwerken. Wanneer we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, of de wettelijke bewaartermijn verstrijkt, worden deze verwijderd. Daarnaast houdt Wegwijs zich per 1 januari 2016 aan de Wet meldplicht datalekken. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de bezoekersgegevens. Stuur ons een e-mail of gebruik hiervoor de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarvoor eventueel om identificatie vragen. Als het in dit geval gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van de browser.

Hyperlinks

Op onze website wordt gebruik gemaakt van hyperlinks, banners en buttons die leiden naar websites en informatie van derden. Deze derden zijn te goeder trouw geselecteerd. We hebben geen controle over of invloed op deze websites en informatie, of met de wijze waarop je persoonsgegevens door deze derden gebruikt worden en kunnen in verband daarmee dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Raadpleeg vooral de voorwaarden en privacy statements van dergelijke websites.

Hoe wij met cookies omgaan

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Hoe we dat doen en waarom we dat doen vertellen we je hieronder. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of device ( bijv tablet of smartphone) wordt opgeslagen. De in de cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek terug naar onze servers worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies

Cookies dragen bij aan een prettiger gebruik van een website. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij dus zien dat je al eerder op onze website bent geweest. Je hoeft hierdoor niet steeds opnieuw jouw voorkeuren in te stellen. We stellen onze website zo in dat we rekening houden met de voorkeuren die je eerder aan ons hebt aangegeven. Door akkoord te gaan met onze cookieverklaring, geeft je ons toestemming voor het plaatsen van permanente cookies. Deze cookies kun je via de webbrowser verwijderen.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je per bezoek hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij onze informatie en teksten, waar mogelijk, en indien van toepassing, aanpassen op jouw surfgedrag en interesses. Deze cookies worden, anders dan de permanente cookies, weer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Via Google-Analytics kan een organisatie zien hoe bezoekers een website gebruiken. Het kan zijn dat Google deze informatie aan een derde partij verschaft als Google hier wettelijk tot gedwongen wordt of als een andere partij informatie namens Google verwerkt. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die via Google Analytics wordt verzameld, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegegeven. Na het verzamelen wordt de informatie door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt voor de verwerking van persoonsgegevens een passend beveiligingsniveau te bieden en zich te houden aan de Safe Harbor-principes.

Tracking cookies van Wegwijs (first party cookies)

Met jouw toestemming plaatsen wij een ‘tracking cookie’ op jouw computer of device (bijv. tablet of smartphone), die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het Wegwijs-netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je ook de betreffende andere website(s) uit het Wegwijs-netwerk hebt bezocht. Hiermee wordt een profiel opgesteld van jouw online surfgedrag. Dit opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke en dient alleen om informatie op onze website af te stemmen op jouw profiel, zodat deze voor jou zo relevant mogelijk is

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meestal kan je via de instellingen van je browser cookies verwijderen en aangeven welke cookies je accepteert en welke niet. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de Help-functie van je browser kun je de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Weigeren van specifieke cookies

Als je (bepaalde) cookies weigert, al dan niet via je browserinstellingen, kan het zijn dat je niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”, “sharen”) op social media-platformen zoals onder andere Facebook, Twitter of LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de bedrijven, behorende bij deze sociale media-platformen, afkomstig zijn. Via deze code worden cookies van deze bedrijven geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. We raden bezoekers aan de privacyverklaring van deze social media-platformen regelmatig te lezen en te onderzoeken wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die naar deze platformen wordt gestuurd, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door social media-platformen, zoals Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, en gelijkwaardige platformen, op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + en de meeste andere social media-platformen stellen voor de verwerking van persoonsgegevens een passend beveiligingsniveau te bieden en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de rijksoverheid kun je meer informatie vinden over het gebruik van cookies.

Onze disclaimer

Wij besteden continu aandacht aan de samenstelling van onze website. Het kan echter gebeuren dat er een fout op de website blijft staan. De getoonde informatie kan daarmee dus onvolledig of onjuist zijn. Hoewel erg vervelend, kunnen we hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Als er een bewering of mening staat vermeld in een artikel, tekst of mededeling op één van onze pagina’s, dan kan dat een mening zijn van de auteur of derde partij. Dit hoeft niet per definitie de mening van Wegwijs te zijn.

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd aansluit bij het doel waarvoor deze informatie door jou wordt gebruikt. Al onze teksten en andere informatie bieden we aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Daarmee bedoelen we dat deze wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie, toezegging, vrijwaring of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, een voldoende kwaliteit en niet-inbreuk op rechten van derden.

We kunnen en mogen deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of bewerken als we denken dat dat nodig is. Bijvoorbeeld om (technisch) onderhoud te plegen of een aanpassing op de website door te voeren.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct dan wel indirect, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit of op een bepaalde manier verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede met de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen bezoeken of raadplegen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. We sluiten ook alle verantwoordelijkheid uit die mocht ontstaan als de informatie die we tonen op deze website, niet of onvoldoende actueel is.

We garanderen, noch ondersteunen, producten of diensten die we noemen op deze website. We staan niet garant voor een vervaardiger van dergelijke producten of de beweringen die een eventuele producent over een product doet.

We richten ons met onze artikelen op lezers met een bepaalde interesse in financiële onderwerpen. Met onze artikelen willen we informeren en adviseren. De informatie in artikelen hebben niet tot doel advies te geven zoals gedefinieerd in de Wet op Financieel Toezicht (WFT). De inhoud is dus generiek en heeft nooit het doel een specifieke bezoeker of lezer individueel te adviseren.

Het invullen van een formulier op deze website heeft tot gevolg dat we - in de meeste gevallen - zo snel mogelijk contact opnemen met degene die het formulier heeft ingevuld. Het invullen van een formulier geeft de bezoeker geen rechten. Ook als we onze beloften aangaande het contact niet kunnen waarmaken, kunnen we daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Zelfs niet als dit schade oplevert.

De bezoeker van de website blijft te allen tijde aansprakelijk voor het feit dat hetgeen beschreven of doorgegeven is door middel van het formulier, bij ons arriveert. Het kan zijn dat, bijvoorbeeld door een tijdelijk technische disfunctioneren van de website, wij een formulier niet of niet op het juiste moment ontvangen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die daaruit voortvloeit. Bij belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven een wijziging die betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens, vragen we u nadrukkelijk om (ook) telefonisch contact met ons op te nemen.

Copyright-verklaring

Op alle teksten, koppen, subkoppen, citaten, overzichten, beelden, uitingen, rekentools, afbeeldingen en andere passages op deze website, en alles dat hieraan gelijkgesteld kan worden, rust auteursrecht. Dit auteursrecht is van Wegwijs. Dit betekent dat teksten nooit mogen worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of mogen worden verveelvoudigd, zonder expliciete toestemming van Wegwijs. Daarnaast rusten op alle genoemde werken persoonlijkheidsrechten. Op basis hiervan hebben wij bij iedere publicatie recht hebben op naamsvermelding en ons kunnen verzetten tegen de vermelding van een andere naam, toegebrachte wijzigingen en misvormingen, verminkingen en andere aantastingen van onze werken.

Derden die belangstelling hebben op overname van een enkel artikel kunnen daar een schriftelijk verzoek toe doen. De kosten hiervoor bedragen € 450,- ex BTW of, afhankelijk van het betreffende artikel, meer.

Bij schending van het auteursrecht wordt direct een bedrag in rekening gebracht van € 450,- excl. BTW per (gedeelte van een) pagina / artikel dat onrechtmatig, dan wel zonder expliciete toestemming, is gebruikt of overgenomen. Bij gekopieerde koppen, subkoppen, grafieken of afbeeldingen geldt dat een bedrag in rekening wordt gebracht, dat in een redelijke verhouding staat tot het eerder genoemde bedrag van € 450,- excl. btw. Deze bedragen zijn gebaseerd op de hoeveelheid werk dat het maken van onze teksten gemiddeld kost en de uurtarieven die de daarbij betrokken auteurs hanteren.

Bij een eventuele schending van persoonlijkheidsrechten wordt een bedrag in rekening gebracht dat doorgaans op 50% van het op grond van een auteursrechtinbreuk gehanteerde bedrag ligt.

Indien wij een inbreuk op onze rechten constateren maken wij aanspraak op de wettelijke rente vanaf het moment dat de inbreuk heeft plaatsgevonden tot het moment van betaling. Als een inbreuk makende partij niet bereid is de standaardvergoeding te betalen zullen rechtsmaatregelen worden genomen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige kosten van rechtsbijstand. Dit recht is wettelijk vastgelegd in artikel 1019h Rv.

Waar wij zelf teksten van derden gebruiken, behouden we ons het recht voor om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor teksten, als eventueel audio- en videomateriaal dat op deze website wordt gebruikt.

Naast auteursrechthebbende zijn wij ook producent van de databanken die op onze website te vinden zijn.  Daar mag vanzelfsprekend normaal gebruik van worden gemaakt, maar zonder onze voorafgaande toestemming is het niet toegestaan een hele of substantieel deel van een databank op te vragen of her te gebruiken. Ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van een databank is niet toegestaan als dat in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ons schade toebrengt.

Onze AFM-vergunning

Wegwijs kan gebruik maken van de expertise van externe partijen voor de werkzaamheden die Wegwijs zelf niet aanbiedt. Daartoe wordt met een dergelijke partij een samenwerking aangegaan. Eén daarvan is het adviseren over financiële diensten in het kader van de Wet op Financieel Toezicht (WFT). De samenwerking tussen Wegwijs en partijen die adviseren en/of bemiddelen in financiële diensten wordt aangegaan in overeenkomsten die worden gesloten tussen Wegwijs en de samenwerkende partij. Wegwijs is als aangesloten instelling van HG Financiele Diensten in het bezit van een AFM-vergunning met nummer 12020777. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Onze diensverleningsdocumenten (DVD)
DVD Hypotheek aanvragen
DVD Vermogen opbouwen
DVD Risico's afdekken
DVD Risico's afdekken
Algemene Dienstenwijzer Wegwijs B.V.

Hoe wij met klachten omgaan

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt. Over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen met je uit te komen. Maar helaas kan het zijn dat er een verschil van mening blijft bestaan. Bij Wegwijs werken we daarom met een officiële klachtenprocedure. Ook hebben we een aanstelling bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Hierdoor ben je er zeker van dat jouw klacht, direct, dan wel indirect, vakkundig in behandeling wordt genomen.

Dit bedoelen we met klacht

Onze definitie van een klacht is een hele mond vol. Een klacht is: iedere melding van de persoon die een klacht heeft, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is - gelet de teleurstelling bij de klant - dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van de financiële dienstverlener.

Zo kun je je klacht indienen

Klachten kun je per telefoon, brief, e-mail of internetformulier bij ons indienen. Dien je je klacht in via e-mail of internetformulier, dan bestaat er overigens altijd een (kleine) kans dat deze door technische redenen niet bij ons aankomt. Wil je deze kans uitsluiten, bel dan even om te verifiëren of je klacht daadwerkelijk is doorgekomen.

Voor klachten zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 078 - 7600250, per e-mail via klacht@wegwijs.nl en per post via Wegwijs, Singel 329, 3311 HE Dordrecht.

Na het indienen van je klacht

Je ontvangt van ons binnen een week per e-mail of post een bevestiging van de ontvangst van de klacht, afkomstig van degene die verantwoordelijk is voor de afhandeling van je klacht.

Bij eenvoudige klachten zorgen we dat je uiterlijk binnen zes weken een reactie van ons hebt ontvangen. Bij complexe klachten kan een reactie tot drie maanden duren. Dat lijkt lang, maar sommige klachten zijn simpelweg erg ingewikkeld en vergen veel uitzoekwerk. We streven er altijd naar je zo snel mogelijk een reactie te geven.

Nadat je je klacht hebt ingediend, laten we je in een schriftelijke reactie weten of het in jouw geval gaat om een eenvoudige of complexe klacht. Als we onverhoopt niet binnen de beloofde termijn kunnen reageren, dan brengen we je hier tijdig, uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de termijn, van op de hoogte.

Als je niet akkoord bent met onze oplossing.

We proberen altijd met je tot een oplossing te komen. Maar er is altijd een kans dat dat toch niet lukt. In dat geval kun je binnen één maand na ontvangst van je antwoord schriftelijk bezwaar aantekenen.

We zullen aan de hand van het door jou aangedragen verweer je klacht opnieuw beoordelen in de vervolgprocedure. Wij kijken opnieuw serieus naar jouw situatie en komen met een vernieuwde oplossing. Als je je ook niet kunt vinden in de oplossing uit de vervolgprocedure, dan kun je binnen drie maanden een klacht indienen bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Telefoon: 0900-3552248

Klachtendossier inzien

Degene die een klacht heeft ingediend heeft recht op inzage in het klachtdossier. Het Kifid toont je in dat geval de minimaal voorgeschreven gegevens die in dit dossier zijn opgenomen. Jouw dossier wordt tot een jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Tot slot

We zijn gerechtigd om de tekst op deze pagina eenzijdig te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze teksten met enige regelmaat te raadplegen.

 

 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie