Finipedia

Zorgverzekering

In Nederland is de zorgverzekering verplicht. Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet minimaal de basisverzekering hebben. Je mag zelf kiezen bij welke verzekeraar je deze zorgverzekering afsluit. Of je een aanvullende zorgverzekering afsluit, is aan jezelf. De zorgverzekering is de opvolger van het ziekenfonds. Tot 2006 waren mensen met een lager inkomen voor zorg verzekerd via het ziekenfonds. Mensen met hogere inkomens moesten zelf een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Basispakket zorgverzekering

Sluit jij een zorgverzekering af, dan bestaat deze uit het basispakket en eventuele aanvullende zorgverzekeringen. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw welke zorg vanuit het basispakket zorgverzekering vergoed wordt. Zorg die onder het basispakket valt, moet door alle verzekeraars vergoed worden. Onder andere de zorg van de huisarts, apotheek en spoedeisende hulp vallen onder het basispakket van de zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekering niet verplicht

Je kunt de basis zorgverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering. Een voorbeeld van een aanvullende zorgverzekering is de tandartsverzekering. Wat er onder de aanvullende zorgverzekering valt, verschilt per verzekeraar. Vergelijk aanvullende zorgverzekeringen dus goed met elkaar.

Zorgverzekering tot 18 jaar en vanaf 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen zorgverzekering afgesloten te worden. Kinderen moeten worden bijgeschreven op de zorgverzekering van één van hun ouders. Hiervoor betalen de ouders geen extra premie. Het verschil tussen de zorgverzekering tot 18 jaar & vanaf 18 jaar zit in hem dus vooral in de kosten.

Premie zorgverzekering

Voor de zorgverzekering betaalt iedereen premie. Je kunt de premie maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Gemiddeld betaal je zo’n € 100 per maand voor de basiszorgverzekering. Per verzekeraar en per pakket verschillen de premies. Zie hier een overzicht van de zorgpremies 2016.

Eigen risico

Het eigen risico zorgverzekering is een bepaald bedrag aan zorgkosten dat je eerst zelf moet betalen, voordat de zorgverzekeraar over gaat op vergoeding. De overheid stelt de hoogte van dit verplicht eigen risico elk jaar opnieuw vast. Voor 2015 bedroeg het eigen risico € 375. Het eigen risico van de zorgverzekering 2016 is € 385.

De zorgverzekeraar vergoedt alle zorgkosten boven het eigen risico. Niet voor alle zorg geldt het eigen risico. Voor een bezoek aan de huisarts hoef je bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Ook voor zorg die niet onder de basiszorgverzekering valt, hoef je nooit eigen risico te betalen.

Het is mogelijk om te kiezen voor een hoger eigen risico. In ruil voor een vrijwillig hoger eigen risico, vraagt de verzekeraar minder premie. Je kunt het eigen risico tot maximaal € 500 verhogen.

Eigen bijdrage

In het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) staan de medicijnen die de zorgverzekering vergoedt: de vergoeding medicijnen. Per werkzame stof staan de medicijnen in groepen en stelt de overheid een bedrag vast dat zorgverzekeraars maximaal mogen vergoeden. Is jouw medicijn duurder (er zijn per werkzame stof altijd meerdere varianten), dan moet je de rest zelf betalen: de eigen bijdrage.

Zorgtoeslag

De overheid komt mensen met een laag salaris en weinig vermogen tegemoet in het betalen van de zorgverzekering met de zorgtoeslag.

Zorgverzekering vergelijken

Een zorgverzekering vergelijken is een belangrijke stap naar het vinden van de beste zorgverzekering en de goedkoopste zorgverzekering. Wegwijs vergelijkt zorgverzekeringen gratis en onafhankelijk. Elk jaar is het overstappen van zorgverzekering opnieuw mogelijk.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie