Finipedia

Eigen risico zorgverzekering

Met een zorgverzekering verzeker je de kosten van bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis en het consult van een huisarts. In Nederland is de zorgverzekering verplicht. Niet alle zorg krijg je direct vergoed van je zorgverzekeraar. Voor sommige zorg geldt het eigen risico zorgverzekering. Dit verplicht eigen risico moet je zelf betalen, voordat je iets vergoed krijgt.

Hoogte verplicht eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico van de zorgverzekering is in het leven geroepen om de zorgkosten te drukken en de premie laag te kunnen houden. De overheid bepaalt elk najaar hoe hoog het eigen risico is. Voor 2015 ligt het eigen risico op € 375 en in 2016 wordt het verhoogd naar € 385.

Eigen risico zorgverzekering om verzekeringspremie te drukken

Het eigen risico voor de zorgverzekering bestaat om twee redenen. Zorg is duur en als zorgverzekeraars alle gebruikte zorg in Nederland zouden betalen, zou de premie van de zorgverzekering een stuk hoger liggen. Het eigen risico brengt de periodieke premie dus omlaag.

Tegelijkertijd geldt het eigen risico als drempel. Wanneer je een deel van de kosten zelf moet betalen, maak je niet onnodig of te gemakkelijk gebruik van zorg. Wel zijn er door de overheid zaken geselecteerd die niet onder het eigen risico vallen. Hiermee wil men voorkomen dat je zorg gaat mijden, om betaling van het eigen risico te voorkomen.

Uitgezonderd van eigen risico

Voor vrijwel alle zorg geldt dat je éérst je eigen risico betaalt, voordat je bij je verzekeraar terecht kunt voor een vergoeding. Toch zijn daar wel een aantal uitzonderingen op:

 • Behandeling, consult en visite van je huisarts
 • Verloskundige zorg & kraamzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Nationale bevolkingsonderzoeken (bijv. borstkankeronderzoek)
 • De griepprik (voor risicogroepen)
 • Nacontrole van nier- en leverdonoren
 • Zorgkosten en kosten voor de tandarts voor kinderen tot 18 jaar

Vrijwillig extra eigen risico zorgverzekering

Sluit je een zorgverzekering af, dan heb je de mogelijkheid te kiezen voor extra eigen risico. In ruil voor het verhogen van je eigen risico, krijg je premieverlaging.

Je kunt het verplicht eigen risico maximaal met € 500 verhogen. Veel verzekeraars werken met verschillende stappen bij het ophogen van het eigen risico (€100, €200, €300, €400 of €500). Per stap omhoog in het vrijwillige eigen risico, wordt de periodieke premie van de zorgverzekering lager. Met een vrijwillig eigen risico bespaar je €5 tot €15 per maand op de premie zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Naast het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een bijdrage die je per behandeling betaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
 • Bepaalde geneesmiddelen (door de overheid bepaald)
 • Kraamzorg
 • Zittend ziekenvervoer
 • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
 • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

Eigen risico zorgverzekering niet aftrekbaar

Sommige mensen denken dat het eigen risico zorgverzekering aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dit is sinds 2009 echter niet meer zo.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie