Finipedia

Eigen bijdrage zorgverzekering

Dat je bij de zorgverzekering, naast het verplicht eigen risico, ook te maken kunt krijgen met een eigen bijdrage, weten veel mensen niet. De eigen bijdrage bij de zorgverzekering is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage is een eenmalig bedrag dat je bij bepaalde zorgkosten zelf moet betalen. Dit bedrag wordt dus niet vergoed door je zorgverzekering. Aan sommige medicijnen of hulpmiddelen, moet je bijvoorbeeld zelf bijdragen.

Eigen bijdrage betalen

Met een basisverzekering voor zorg, krijg je – na betaling van het eigen risico - de meeste zorgkosten volledig vergoed. Er zijn echter uitzonderingen. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat je zelf moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Als er voor medische zorg een eigen bijdrage geldt, dan betaal je die eerst. Het bedrag dat overblijft, valt onder het eigen risico.

Waarvoor betaal je een eigen bijdrage?

Hulpmiddelen (zoals orthopedische schoenen), sommige geneesmiddelen en kraamzorg zijn voorbeelden van zorg waarvoor je een eigen bijdrage betaalt. Voor kraamzorg betaalt iedere moeder bijvoorbeeld €4,15 per uur zelf. De rest wordt vergoed door de zorgverzekering. Ook voor zittend ziekenvervoer en een poliklinische bevalling zonder medische indicatie, geldt een eigen bijdrage.

Een eigen bijdrage aanvullende zorgverzekering

Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen wettelijke eigen bijdrage. Toch moet je in sommige gevallen zelf bijbetalen. Zorgverzekeraars hanteren vaak maximale vergoedingen voor de aanvullende verzekering.

Jouw aanvullende tandartsverzekering vergoedt bijvoorbeeld de eerste € 1.000 volledig en daarna 75% van de behandeling. Bij elke behandeling na de eerste € 1.000, moet je dus 25% zelf betalen.

Eigen bijdrage niet aftrekbaar

Medische kosten die de zorgverzekering niet vergoedt, zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico zorgverzekering zijn dat echter niet.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie