Finipedia

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel (DGS) is een garantiestelsel voor spaarders. Via het depositogarantiestelsel krijgen spaarders hun spaargeld tot € 100.000 terug als hun bank failliet gaat. In Nederland vallen alle door De Nederlandsche Bank (DNB) goedgekeurde banken onder het depositogarantiestelsel. Ook de rest van Europa werkt met het depositogarantiestelsel, waardoor je spaartegoeden bij buitenlandse banken ook vaak gegarandeerd worden.

Geld terug via depositogarantiestelsel

Mocht er een Nederlandse bank ‘omvallen’ (= failliet gaan) dan betalen de overige Nederlandse banken gezamenlijk de garanties. Als alle banken tezamen niet zonder omvalgevaar alle garanties kunnen betalen, vult de Nederlandse overheid aan. Iedereen kan dan toch de spaartegoeden tot € 100.000 terugkrijgen.

Mocht je aanspraak moeten maken op het depositogarantiestelsel, dan gaat dat via De Nederlandsche Bank. Binnen 20 dagen ontvang je het geld uit het depositogarantiestelsel.

Gezamenlijke rekening en depositogarantiestelsel

Heb je een rekening die enkel op jouw naam staat, dan geldt een garantie van € 100.000. Gaat het om een gezamenlijke rekening, zoals een en/of-rekening, dan komen beide rekeninghouders afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding van maximaal € 100.000. € 200.000 in totaal dus.

Meerdere rekeningen en depositogarantiestelsel

Veel mensen hebben meerdere rekeningen bij één bank lopen, zoals een spaardeposito en een spaarrekening. Mocht die bank failliet gaan, dat krijg je maximaal € 100.000 aan spaartegoeden terug. Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft.

Heb je meer spaargeld dan een ton, dan is het verstandig om dit over meerdere banken te spreiden. Je weet dan zeker dat je geen spaargeld verliest wanneer een bank failliet gaat.

Lid worden

Banken die vallen onder het depositogarantiestelsel

Banken hebben een bankvergunning nodig van DNB om deel te kunnen nemen aan het depositogarantiestelsel. Alle grote Nederlandse banken vallen sowieso onder het stelsel. Als je twijfelt, kun je aan je bank vragen of deze deelneemt aan het DGS.

Buitenlandse banken en depositogarantiestelsel

Als je spaart bij een bank in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein die een bijkantoor heeft in Nederland, dan valt je geld niet onder het Nederlandse garantiestelsel. Je geld valt in dat geval onder het garantiestelsel van het land waar de bank oorspronkelijk vandaan komt.

In alle Europese landen inclusief Noorwegen, IJsland of Liechtenstein is het garantiestelsel vergelijkbaar. Je krijgt verloren spaargeld dus tot € 100.000 vergoed. Buiten Europa gelden andere regels. Let dus op als je hier een spaarrekening opent.

Uitsluiting van depositogarantiestelsel

Sommige mensen kunnen geen beroep doen op het depositogarantiestelsel. Het gaat om:

  • Bestuurders van de omgevallen bank.
  • Mensen die een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van de aandelen) in de omgevallen bank hebben.
  • De naaste familie van bovenstaande mensen.
  • Geld van professionele beleggers en marktpartijen.
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie