Finipedia

AOW-uitkering

Zodra je de AOW-leeftijd bereikt hebt, ontvang je maandelijks een AOW-uitkering. Pensioen bestaat in Nederland uit drie delen. AOW is één van die drie delen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van hoe lang je in Nederland gewoond of gewerkt hebt. De AOW-uitkeringwordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Pensioen in Nederland

AOW is één van de drie onderdelen van je pensioen. Je pensioen kan daarnaast bestaan uit een werkgeversdeel, dat je opgebouwd hebt bij een pensioenfonds. Sommige mensen hebben daarnaast zelf gespaard voor hun pensioen. Dit deel wordt de eigen aanvulling genoemd.

Hoe bouw je AOW-uitkering op?

De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaar dat je in Nederland gewoond of gewerkt hebt. De teller begint te lopen 50 jaar voordat je AOW-uitkering in gaat. Is jouw AOW-leeftijd 66 jaar, dan bouw je dus vanaf je 16e AOW op. Voor elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je 2 procent AOW-pensioen op.

Om voor een volledig AOW-pensioen in aanmerking te komen moet je 50 jaar in Nederland hebben gewoond of gewerkt. In tegenstelling tot in veel andere landen bouw je in Nederland ook AOW op als je bijvoorbeeld werkzoekende of huisvrouw bent. Ook buitenlanders die in Nederland werken, bouwen AOW op.

Lid worden

Hoeveel AOW-uitkering ontvang je?

De hoogte van de AOW-uitkering is niet inkomens- of vermogensafhankelijk. Ook wanneer je na het bereiken van de AOW-leeftijd door blijft werken, ontvang je een AOW-uitkering.

De AOW-uitkering bedraagt in principe 70 procent van het minimumloon. Dit komt overeen met een bijstandsuitkering. Voor de tweede helft van 2015 komt dit neer op € 1.022,25 bruto, exclusief vakantiegeld. De overheid bekijkt twee keer per jaar of de AOW aan de inflatie aangepast moet worden.

AOW-uitkering afhankelijk van het hebben van partner

Heb je een jongere partner, dan ontvang je 50 procent van het minimumloon als AOW. Zodra je partner ook de AOW-leeftijd bereikt heeft, ontvangen jullie samen 100 procent van het minimumloon als AOW.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie