Finipedia

AOW

AOW is het basispensioen dat de overheid voor je opbouwt. De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt is afhankelijk van je geboortedatum. Zodra je de ­­AOW-leeftijd bereikt hebt, ontvang je maandelijks AOW. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De AOW uitkering wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pensioen = AOW + werkgeversdeel + eigen aanvulling

Je pensioen bestaat uit drie delen. AOW is hier één van de onderdelen van. Pensioen bestaat daarnaast voor de meeste mensen uit het werkgeversdeel en eventueel zelf opgebouwd pensioen. Het werkgeversdeel is het pensioen dat je als werknemer opbouwt door het betalen van pensioenpremie. Deze premie wordt belegd door een pensioenfonds.

Opbouwen van AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Het maakt hiervoor niet uit welke nationaliteit je hebt. Voor elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, komt er 2 procent AOW-pensioen bij. Om voor een volledig AOW-pensioen in aanmerking te komen moet je dus 50 jaar in Nederland hebben gewoond of gewerkt.

In veel landen bouw je alleen AOW of een vergelijkbaar soort pensioen op, als je werkzaam bent. Dit is in Nederland niet het geval. Ook werklozen bouwen dus AOW op.

Het pensioen uit de AOW is voor iedereen gelijk, het is onafhankelijk van vermogen of bijverdiensten. Zelfs de koning en koningin ontvangen AOW. 

Lid worden

AOW bedragen

Hoeveel AOW je ontvangt is niet alleen afhankelijk van het aantal jaar dat je woonachtig of werkzaam was in Nederland. Ook je woonsituatie is van invloed. Alleenstaanden ontvangen een hoger bedrag dan mensen die samenwonen.

De leeftijd van je partner is in sommigen gevallen ook van invloed op het AOW bedrag. Heeft hij of zij de AOW-leeftijd nog niet bereikt en geen of weinig inkomen, dan wordt de AOW-uitkering onder bepaalde voorwaarden uitgebreid met partnerpensioen. Het recht op deze partnertoeslag is per 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gepensioneerden.

De actuele AOW-bedragen zijn te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie