Finipedia

Pensioen

Pensioen is een algemene term die gebruikt wordt om je inkomen als je bent gestopt met werken aan te duiden. Je ouderdomspensioen bestaat uit drie delen: AOW, het pensioen dat je via je werkgever opbouwt en eventueel zelf opgebouwd pensioen. Andere voorbeelden van pensioen: nabestaandenpensioen, partnerpensioen en invaliditeitspensioen.

Pensioen = AOW + werkgeversdeel + eigen aanvulling

In Nederland bouwt iedereen oudersdomspensioen op. Met pensioen ben je er zeker van dat je ook op latere leeftijd rond kunt komen. Je pensioen bestaat uit drie delen.

  • AOW. Het pensioen dat iedereen die in Nederland woont óf werkt opbouwt. Dit is het basispensioen dat de overheid voor je opbouwt. Dit wordt ook wel de sociale zekerheid genoemd.
  • Werkgeverspensioen. Het pensioen dat je als werkende opbouwt door een deel van je salaris apart te zetten. Dit gaat meestal via een pensioenfonds of verzekeraar.
  • Eigen aanvulling. Om het pensioen dat je via je werkgever en de overheid krijgt aan te vullen kun je zelf sparen voor je pensioen. Bijvoorbeeld met pensioensparen, banksparen of lijfrente.

Opbouwen AOW

Voor elk jaar dat je vanaf je 15e woont of werkt in Nederland, bouw je 2 procent AOW op. Woon of werk je tussen je 15e en 65e (= 50 jaar) onafgebroken in Nederland, dan kom je aan 100 procent en krijg je de volledige AOW. Voor elk jaar dat je niet in Nederland woonde of werkte, wordt je AOW met 2 procent gekort.

Opbouwen werkgeverspensioen

De meeste werknemers bouwen vanaf hun 21e pensioen op via de pensioenregeling van hun werkgever. Hierbij geldt: hoe meer dienstjaren, hoe hoger je pensioen. 

Lid worden

Er wordt hierbij gewerkt met verschillende soorten pensioenregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de middelloonregeling en de eindloonregeling. Bij de middelloonregeling wordt gestreefd naar een pensioen dat vergelijkbaar is met het gemiddelde salaris dat je door de jaren heen verdiend hebt. Bij de eindloonregeling wordt gestreefd naar een pensioen dat overeenkomt met het laatstverdiende salaris.

In een goede pensioenregeling bouw je ongeveer 2 procent of meer per jaar op. Werk je 35 jaar, dan zit je op 70 procent. De AOW komt daar nog bij. Dit samen moet voldoende zijn voor een goed pensioen.

Hoeveel pensioen?

Wil je weten hoeveel pensioen jij gaat ontvangen? Raadpleeg dan je pensioenoverzicht. Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je een totaaloverzicht, waarin het werkgeversdeel van jouw pensioen en de AOW terug te vinden zijn.

Wanneer mag je met pensioen?

Wanneer met pensioen?Afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd met een paar maanden omhoog. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 is het 67 jaar. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd bepaald worden op basis van de gemiddelde levensverwachting.

De pensioenregeling vanuit werkgevers kent een pensioenleeftijd. Die leeftijd is vanaf 1 januari 2014 in een keer verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dat betekent dat werknemers in de meeste gevallen vanaf hun 67e hun pensioenuitkering ontvangen. Ontvang je pas later AOW en blijf je daarom nog even doorwerken? Bij de meeste pensioenfondsen kun je de ingangsdatum van je werknemerspensioen later in laten gaan. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie