Finipedia

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert je van inkomen als je door een ongeval of ziekte niet meer kan werken. Werknemers zijn collectief voor arbeidsongeschiktheid verzekerd, maar een ondernemer moet zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, zijn er een aantal zaken waarover je na moet denken.

 • Welke gezondheidsrisico’s zijn gedekt?
  Op basis van je gezondheid op het moment dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, kan een verzekeraar bepaalde ziektes uitsluiten. Zit er een erfelijke aandoening in de familie? Dan kan een verzekeraar arbeidsongeschiktheid als gevolg van die aandoening uitsluiten van dekking.

 • Voor welk bedrag wil je je verzekeren?
  Het bedrag dat je met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert, is in tweeën verdeeld: Rubriek A en Rubriek B. Het bedrag dat je verzekert in rubriek A is bedoeld voor het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent. In rubriek B verzeker je een bedrag voor de rest van de arbeidsongeschikte periode. Voor welke bedragen je kiest, hangt af van wat je nodig denkt te hebben en je bereidheid om risico's te nemen.
 • Tot welke leeftijd wil je je verzekeren?
  Tot welke leeftijd je verzekerd wil zijn, is ook afhankelijk van je bereidheid om risico te nemen. Denk je dat je vanaf je 59e zonder uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt rondkomen? Dan kun je ervoor kiezen jezelf  uiterlijk tot die leeftijd te verzekeren. Zo niet, dan kun je voor een levenslange uitkering kiezen.

 • Kan ik de premie aftrekken van de belasting?
  Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten die bij ziekte of na een ongeval periodiek uitkeert, kun je de premie volledig van de belasting aftrekken. Dit doe je bij de aangifte inkomstenbelasting bij 'aftrekposten'.

 • Kunnen er problemen ontstaan bij de medische acceptatie? Zo ja, wat doe je dan?
  Vóór het afsluiten van elke arbeidsongeschiktheidsverzekering moet je een gezondheidsverklaring invullen. Vul die altijd naar waarheid in, want wanneer de verzekeraar ontdekt dat je vragen bewust onjuist hebt beantwoord, kun je gekort worden op je uitkering.

Lid worden

Het kan gebeuren dat de verzekeraar in je gezondheidsverklaring een aanleiding ziet om bepaalde ziekten of aandoeningen uit te sluiten van dekking. Is dat bij jou het geval? Kijk dan altijd verder bij andere verzekeraars. Wellicht kun je ergens zonder uitsluitingen terecht.

Voorbeeld uitsluiting arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vier jaar geleden viel je van de trap en brak je een aantal ribben. Inmiddels ben je klachtenvrij en wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Je gaat namelijk een eigen bedrijf starten.

Als je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, krijg je van de verzekeraar bericht dat alle medische risico’s worden verzekerd, behalve klachten aan de ribben. Het is niet verstandig hier gelijk mee akkoord te gaan. Wellicht bestaat er een verzekeraar die klachten aan de ribben wel verzekert.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering versus ongevallenverzekering

Een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een ongevallenverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering en de ongevallenverzekering een sommenverzekering. Schadeverzekeringen keren nooit zoveel geld uit dat je er financieel op vooruit gaat. Maximaal de werkelijk geleden schade wordt vergoed. De sommenverzekering keert het verzekerde bedrag of een percentage daarvan in één keer uit. De uitkering hoeft geen verband te houden met de kosten die je moet maken.

Er zijn nog meer verschillen:

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit na een ongeval en ziekte, terwijl de ongevallenverzekering alleen uitkeert na een ongeval.

 • Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering periodiek uitkeert, mag je de premie aftrekken bij de belastingaangifte. De premie van een ongevallenverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie