Finipedia

Inboedelverzekering dekking

Wat valt er onder de inboedelverzekering? De inboedelverzekering biedt dekking voor losse spullen in je woning. Je inboedel dus. Denk hierbij aan het meubilair. Bij twijfel geldt: is iets te verhuizen, dan valt het onder de dekking van de inboedelverzekering. Zit het vast aan je woning, dan verzeker je het met de opstalverzekering. Bepaalde servicekosten, zoals schoonmaak na brand, vallen vaak ook onder de inboedelverzekering-dekking.

Inboedel, wat wel, wat niet?

De inboedelverzekering verzekert dus je inboedel. De spullen in je huis die je zo op kunt pakken en weg kunt halen, vormen je inboedel. Een stoel, koelkast, speelgoed van je kinderen: het is allemaal inboedel. Een parketvloer die vastgelijmd is, valt onder je opstal, omdat je het kapot moet maken om het mee te kunnen nemen. Alles wat vastzit aan je woning is opstal. Opstal valt niet onder de dekking van de inboedelverzekering.

Soorten dekking inboedelverzekering

De meest eenvoudige dekking van de inboedelverzekering wordt door veel verzekeraars de ‘extra uitgebreide dekking’ genoemd. Schade aan de inboedel veroorzaakt door extreme weersomstandigheden (overstroming) of diefstal, zijn gedekt vanuit deze verzekering. Naast deze basisdekking heb je de all risk dekking voor de inboedelverzekering. Die vergoedt in principe alles, behalve als het uitgesloten is in de polisvoorwaarden. Bij de all riskverzekering zijn ook schades die je zelf veroorzaakt in veel gevallen gedekt.

Dagwaarde of nieuwwaarde

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering, is het verstandig om te kijken wanneer de verzekeraar de nieuwwaarde uitkeert en wanneer de dagwaarde. Keert de verzekeraar de nieuwwaarde uit? Dan krijg je de kosten vergoed om op dat moment een gelijkwaardig product opnieuw te kopen. Bijna altijd is dat bedrag minder dan wat jij betaalde voor het oorspronkelijke product.

Vaak wordt niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde uitgekeerd. De meeste verzekeraars gaan over op uitkering van de dagwaarde als de inboedel een waarde heeft onder de 40% van de nieuwwaarde. Aan de hand van een afschrijvingstabel wordt dat uitgerekend.

Afschrijvingstabel

De dagwaarde is de nieuwwaarde minus de afschrijving. Verzekeraars hanteren een afschrijvingstabel. Daarop staat per soort inboedel hoe snel de afschrijving gaat. Veel elektronische producten hebben na drie tot vijf jaar volgens de verzekeraar geen waarde meer.

Servicekosten in dekking inboedelverzekering

Bij de inboedelverzekering-dekking horen bijna altijd servicekosten. Denk aan schoonmaakkosten om je spullen roetvrij te maken na een brand. Het wordt aangeraden om die servicekosten mee te verzekeren. Na bijvoorbeeld een brand zit je er niet op te wachten dat je op eigen kosten een schoonmaakbedrijf moet inhuren. Bij de meeste verzekeraars zijn de schoonmaakkosten en opruimingskosten tot een bepaald maximumbedrag meeverzekerd. 

Bereddingskosten in dekking inboedelverzekering

Dreigt er een situatie te ontstaan waarin grote schade geleden kan worden? Dan moet je er als verzekerde voor zorgen dat die dreigende schade zoveel mogelijk wordt beperkt. De kosten die je soms moet maken om een situatie minder dreigend te maken, zijn de bereddingskosten. Die worden vaak vergoed als je een inboedelverzekering hebt.

Wel moeten deze bereddingskosten direct te herleiden zijn van geleden en/of dreigende schade. Stel dat je een brand hebt geblust met je brandblusser, dan moet je die weer bijvullen voor een eventueel andere brand. Die kosten worden (meestal) vergoed door je verzekeraar. Let op: bel, als de situatie het toelaat, wel even met je verzekeraar voordat je de kosten daadwerkelijk maakt.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie