Finipedia

Provisieverbod

Het provisieverbod is 2013 ingevoerd om de kosten van financieel advies transparanter te maken. Provisie is de vergoeding die een financieel adviseur krijgt, wanneer hij een bepaald financieel product voor een klant afsluit. In het verleden adviseerden financieel adviseurs nog wel eens het product waaraan zij het meeste verdiende, in plaats van het product dat het beste was voor de klant.

Rekening voor financieel advies

Sinds de invoering van het provisieverbod wordt de financieel adviseur niet meer betaald via bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij of hypotheekverstrekker. De klant krijgt een rekening voor het advies en rekent direct met de financieel adviseur af. Zo weet de klant wat hij betaalt voor het product en wat de kosten zijn voor het advies. Als klant kun je voor het adviestraject start het dienstverleningsdocument van een adviseur raadplegen, om te achterhalen wat de te verwachten kosten zijn.

Provisieverbod beëindigt onduidelijkheid

Een aanbieder betaalde provisie aan de bemiddelaars en financieel adviseurs die een product van de betreffende aanbieder verkochten. De aanbieder verwerkte deze provisie in de premie die de klant voor het product betaalde. De klant betaalde dus indirect voor het advies. Voor klanten was het daardoor niet duidelijk wat ze betaalden voor het product en wat voor het advies.

Het provisieverbod heeft deze onduidelijkheid beëindigd. Sinds 2013 moeten bemiddelaars en adviseurs voorafgaand aan de dienstverlening aangeven wat de kosten zullen zijn. Die kosten moeten ze ook apart in rekening brengen bij de klant. Ze mogen niet meer versleuteld zijn in de premie van bijvoorbeeld de verzekering. 

Lid worden

Provisieverbod en de klant

Provisie bracht het risico met zich mee dat adviseurs alleen producten verkochten die veel provisie opleverden. Daardoor liepen klanten het risico dat ze niet het product kregen dat het beste bij hen paste, maar dat ze het product kregen waaraan de adviseur het meeste verdiende. De woekerpolis is zo’n product.

Producten met provisieverbod

Niet voor alle producten geldt het provisieverbod. De producten die wel onder het provisieverbod vallen zijn:

Producten zonder provisieverbod

Voor een aantal financiële producten mogen aanbieders nog wel provisie betalen aan de bemiddelaar of adviseur. En die provisie mag bij deze producten ook nog via de premie in rekening worden gebracht bij de klant. Het gaat om de volgende producten:

Nadeel provisieverbod

Toen de provisie nog versleuteld was in de premie, betaalden klanten in termijnen voor het advies dat ze gekregen hadden. Sinds het provisieverbod is gespreid betalen van de advieskosten alleen nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

  • De aanbieder, bemiddelaar of adviseur biedt de mogelijkheid van gespreid betalen aan.
  • Er wordt geen rente gerekend over het geld dat de klant in een later termijn betaalt.
  • De gespreide betaling is verspreid over maximaal 2 jaar.
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie