Finipedia

Legitieme portie

Kinderen van een overledene hebben altijd recht op een deel van de erfenis. Dat heet de legitieme portie. Zelfs als de overledene zijn kind per testament wil onterven, blijft het kind recht hebben op de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van waar het kind recht op zou hebben als het niet onterft was.

Legitieme portie = de helft van erfdeel

Wettelijk hebben de kinderen van een overledene samen recht op de helft van de erfenis. De andere helft is voor de partner die nog leeft. Wanneer een kind onterft is krijgt hij de helft van zijn wettelijke erfdeel.

Rekenvoorbeeld legitieme portie

Stel, Peter en Maria zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben samen een vermogen van € 160.000. Ze hebben drie kinderen. Maria overlijdt en laat dus € 80.000 na. De andere € 80.000 is al van Peter. Die € 80.000 van Maria wordt gelijk verdeeld over Peter en de drie kinderen. Ieder krijgt dus € 20.000.

Eén zoon heeft Maria echter onterfd, omdat ze geen contact meer met hem had. Die zoon heeft nog wel recht op zijn legitieme portie en dat is de helft van wat hij eigenlijk zou krijgen. Peter kan dus nog € 10.000 van de erfenis van Maria opeisen. Hij mag zelf bepalen of hij dat geld op wil eisen of niet. Zijn recht op de legitieme portie vervalt na vijf jaar.

Lid worden

Legitieme portie is alleen geld

Een onterft kind heeft geen recht op bepaalde spullen van een overleden ouder. De legitieme portie die het kind kan opeisen, is altijd alleen maar geld. De waarde van de erfenis wordt meestal bepaald door een executeur testamentair. De waarde van het legitieme deel wordt aan het kind in geld uitbetaald, nooit in goederen.

Verjaring legitieme portie

Vanaf een half jaar nadat de ouder is overleden, kan het kind zijn legitieme portie opeisen. Doet hij dit niet, dan heeft hij er na vijf jaar geen recht meer op. Let op: een onterfd persoon hoeft niet op de hoogte gebracht te worden van het overlijden. Het kan dus gebeuren dat een kind de legitieme portie niet op tijd opeist, omdat hij niet weet dat een ouder overleden is.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie