Finipedia

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die erfgenamen betalen over een erfenis. Een erfenis is het nalatenschap van een overleden persoon. Het gaat hierbij om de waarde van zowel spullen als vermogen, minus eventuele schulden. Een erfgenaam betaalt een bepaald percentage erfbelasting over de waarde van de erfenis die hij of zij krijgt. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Vrijstelling erfbelasting

Erfbelasting (ook successierecht genoemd) betaal je niet over de gehele erfenis, maar over de waarde die boven de schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst uitkomt. De hoogte van die vrijstelling is afhankelijk van de relatie die je had tot de overledene. Was je de partner, dan mag je € 636.180 (2016) belastingvrij ontvangen. Hoe minder direct de relatie was met de overledene, des te lager is de vrijstelling.

Relatie met overledene

Bedrag vrijstelling erfbelasting 2016

Partner

€ 636.180

Ouder

€ 47.715

Kind of kleinkind

€ 20.148

Kind met handicap

€ 60.439

Andere erfgenaam (bijvoorbeeld een neef of grootouder)

€   2.122

Percentage erfbelasting

Over het deel van de erfenis dat boven de voor jou geldende vrijstelling komt, betaal je erfbelasting. Niet alleen de vrijstelling is afhankelijk van de relatie die je had met de overledene. Ook het percentage dat je betaalt aan erfbelasting is afhankelijk van jullie band.

Waarde erfenis

Partner en (pleeg)kinderen betalen:

Kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen:

Overige erfgenamen betalen:

€ 0 - € 121.902

10% erfbelasting

18% erfbelasting

30% erfbelasting

€ 121.903 en meer

20% erfbelasting

36% erfbelasting

40% erfbelasting

Lid worden

Rekenvoorbeeld erfbelasting betalen

De moeder van Pieter is overleden en zij laat een erfenis van € 100.000 achter. Pieter krijgt de helft van de erfenis, omdat hij enig kind is. De andere helft van de erfenis gaat naar de vader van Pieter.

  • Pieter betaalt erfbelasting over € 50.000 minus de vrijstelling van € 20.148 = € 29.852.
    Omdat hij het kind is van de overledene en de erfenis niet meer bedraagt dan € 121.296, betaalt Pieter 10% erfbelasting, wat neer komt op € 2.985,20 erfbelasting.
  • De vader van Pieter hoeft helemaal geen erfbelasting te betalen, omdat de vrijstelling voor hem (partner) op ruim zes ton ligt. De erfenis van € 50.000 blijft daaronder, waardoor de gehele erfenis voor de vader van Pieter belastingvrij is.

Schenken aan je kind

Wanneer je als ouder wilt voorkomen dat het deel van het vermogen dat je nalaat aan je kinderen belast wordt, kun je er voor kiezen om bij leven een belastingvrije schenking te doen. Ook kun je schenken op papier opnemen in je testament. Zo kun je schenken aan je kind zonder dat hij of zij veel belasting hoeft te betalen.

Aangifte erfbelasting doen

In principe stuurt de Belastingdienst een aangiftebrief naar één van de erfgenamen wanneer de Belastingdienst denkt dat er erfbelasting betaald moet worden. Stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrief, maar denk je toch dat je erfbelasting moet betalen? Dan is het je eigen taak om een aangiftebrief aan te vragen. Een aangiftebrief aanvragen voor erfbelasting kan via de BelastingTelefoon.

In de aangiftebrief staat hoe je aangifte van erfbelasting kunt doen en wanneer de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. De aangifte van erfbelasting moet altijd binnen acht maanden na het overlijden binnen zijn. Ben je te laat, dan betaal je belastingrente over de erfbelasting. Belastingrente is rente die de Belastingdienst rekent voor gemiste rente, omdat je te laat bent met je aangifte.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie