Finipedia

Testament

Wanneer je overlijdt, erven je nabestaanden de spullen en het geld dat jij nalaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is vastgesteld in de wet. Ben je het niet eens met deze standaard verdeling, dan kun je een testament laten maken. Met een testament kun je zelf je erfenis verdelen. Je geeft hierin aan wie jouw erfgenamen zijn en wat zij erven. Een testament laat je maken bij de notaris.

Geen testament? Dan geldt het erfrecht

In Nederland kennen we het erfrecht. Hierin staat vastgesteld wie aanspraak kan maken op de erfenis wanneer jij overlijdt. Wil je graag dat jouw nalatenschap (deels) op een andere manier verdeeld wordt, dan kun je een testament laten maken. 

Een voorbeeld. Woon je samen, maar zijn jij en je partner volgens de wet niet samen (geen huwelijk of geregistreerd partnerschap), dan is hij of zij geen wettige erfgenaam. Bij jouw overlijden zou jouw deel van het huis (de helft) niet naar je partner gaan, maar naar bijvoorbeeld je wettige erfgenamen. Dit zou dus kunnen betekenen dat je partner het huis moet verlaten. Door een testament op te stellen, kun je jouw partner aanwijzen als erfgenaam.

Dit regel je via een testament

Je bepaalt zelf wat je op laat nemen in je testament. Zo kun je een deel van de erfenis verdelen volgens het erfrecht en een deel van de erfenis zelf verdelen. Ook kun je een testament gebruiken om andere zaken te regelen, zoals iemand aanwijzen als voogd voor je kinderen. 

Lid worden

Een overzicht:

 • Erfgenamen aanwijzen of juist onterven. Zo kun je mensen die geen wettelijk erfrecht hebben, erfrecht geven of andersom.

 • Volgens de wet krijgt elke erfgenaam een gelijk deel van de erfenis. In een testament kun je dat wijzigen.

 • Geld, je huis en je spullen nalaten aan wie je maar wilt. Je kunt dus iemand iets nalaten die geen wettelijk erfgenaam is. Je noemt zo iemand een legataris.

 • Een executeur testamentair aanwijzen. Dat is iemand die de erfenis afwikkelt en eventueel je uitvaart regelt.

 • Een bewindvoerder aanwijzen over (een deel van) de erfenis. Dit is iemand die ervoor waakt dat een bepaalde erfgenaam niet onverantwoord met de erfenis omgaat. Dit is gebruikelijk bij zeer jonge erfgenamen, iemand met schulden of wanneer iemand moeilijk met geld om kan gaan.

 • Een voogd aanwijzen voor je minderjarige kinderen.

 • Aangeven wie je opvolger is, wanneer je een eigen bedrijf hebt.

 • Een BEM-clausule toevoegen. BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. In je testament kun je aan (een deel van) de erfenis voor een minderjarige een BEM-clausule toevoegen. Het kind voor wie de erfenis bedoeld is kan dan tot de 18e verjaardag niet over de erfenis beschikken. Ook zijn ouders of verzorgers kunnen tot de 18e verjaardag van het kind niet bij de erfenis.

 • Ervoor zorgen dat je erfgenamen en legatarissen minder erfbelasting (ook wel successierecht genoemd) moeten betalen over de erfenis. Een notaris kan je daarmee helpen. Dit kan ook door voor je overlijden al een deel van de erfenis te schenken aan je kind of door te schenken op papier.

Testament en notaris

Een testament kun je alleen via een notaris regelen, anders is het niet geldig. De notaris heeft hierbij de volgende taken:

 • Hij geeft advies over hoe je jouw testament het beste kunt vormgeven.
 • Hij kijkt of je wilsbekwaam bent op het moment dat je het testament opstelt.
 • Hij registreert je testament in het Centraal Testamenten Register, een databank voor testamenten.
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie