Finipedia

Erfenis

Onder een erfenis valt het complete nalatenschap van iemand die overlijdt. De spullen, het huis, het tegoed op de spaarrekening, beleggingen en schulden horen allemaal bij de erfenis van een overledene. Wanneer een overleden persoon een testament had, wordt de erfenis verdeeld volgens het testament. Is er geen testament, dan wordt de erfenis verdeeld volgens het erfrecht.

Erfenis en erfrecht

Het erfrecht omvat de wetten rondom de afwikkeling van een erfenis en staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Wanneer een overledene geen testament of codicil had, is het erfrecht van kracht. Het erfrecht bepaalt dan wie de erfgenamen zijn en wie welk deel van de erfenis krijgt.

Erfenis en testament

Voordat je overlijdt, kun je een testament of codicil opstellen. Dat zijn documenten waarin je schrijft wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis over die erfgenamen wordt verdeeld. Bij het opstellen van een testament mag je helemaal zelf bepalen wat je aan wie geeft. In een codicil kun je alleen aangeven aan wie je bepaalde spullen, zoals meubels, wilt nalaten.

Erfenis aanvaarden

Wanneer je als erfgenaam een erfenis krijgt, is het verstandig om te onderzoeken waaruit de erfenis bestaat, voordat je deze accepteert. Een erfenis kan namelijk ook schulden bevatten en als je de erfenis volledig aanvaardt (ook wel: zuiver aanvaarden), ben je aansprakelijk voor de schulden.

Lid worden

Gelukkig bestaat het zogeheten ‘beneficiair aanvaarden’. Beneficiair aanvaarden houdt in dat je de erfenis alleen accepteert als er na de afbetaling van de schulden iets overblijft. Schuldeisers kunnen in dat geval dus niet bij jou aankloppen als de erfenis niet voldoende was om alle schulden af te betalen.

Erfbelasting betalen over erfenis

Wanneer je een erfenis ontvangt, moet je daar erfbelasting (ook wel successierecht genoemd) over betalen. Hoeveel erfbelasting je moet betalen is afhankelijk van de waarde van de erfenis en de relatie die je had met de overledene.

Waarde erfenis

Partner en (pleeg)kinderen betalen:

Kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen:

Overige erfgenamen betalen:

€ 0 - € 121.902

10% successierecht

18% successierecht

30% successierecht

€ 121.903 en meer

20% successierecht

36% successierecht

40% successierecht

Erfbelasting en vrijstellingen

Het bovenstaande percentage hoef je niet over de gehele erfenis te betalen. Een deel van de erfenis is altijd belastingvrij. Welk deel belastingvrij is, is wederom afhankelijk van jouw band met de overledene.

Relatie met overledene

Bedrag vrijstelling 2016

Partner

€ 636.180

Ouder

€ 47.715

Kind of kleinkind

€ 20.148

Kind met handicap

€ 60.439

Andere erfgenaam (bijvoorbeeld een neef of grootouder)

€   2.122

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie