Finipedia

Zorgtoeslag

Met de zorgtoeslag komt de Belastingdienst mensen  met een laag inkomen of  weinig vermogen tegemoet in het betalen van de verplichte zorgverzekering. Om de maandelijkse zorgtoeslag te ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De maximale zorgtoeslag bedraagt meer dan de goedkoopste zorgverzekering.

Voldoen aan de eisen voor zorgtoeslag

Een zorgverzekering is in Nederland verplicht. Heb je een laag  inkomen en weinig vermogen? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor zorgtoeslag. Elk jaar bekijkt de Belastingdienst opnieuw wie aan de eisen voldoen en dus zorgtoeslag krijgen.

Voor 2016 geldt dat je jaarinkomen maximaal € 27.012 mag bedragen en dat je vermogen niet hoger dan € 106.941 mag zijn. Heb je een toeslagpartner, dan zijn de maximale bedragen € 33.765 en € 131.378. Deze bedragen wijzigen jaarlijks. Voor de zorgtoeslag 2017 zal het dus weer anders zijn.

Overige voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag

  • Zorgverzekering in Nederland
    Een Nederlandse zorgverzekering is verplicht. Heb je geen zorgverzekering? Dan kun je geen aanspraak maken op zorgtoeslag.

  • Leeftijd
    Het verschil tussen de zorgverzekering tot 18 jaar & vanaf 18 jaar is groot. De zorgverzekering is tot je 18e verjaardag gratis. Verzekerden die jonger zijn dan 18 jaar krijgen daarom geen zorgtoeslag.

  • Nationaliteit
    Je moet de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning hebben. Mensen met de nationaliteit van een EU-land, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen die staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, hebben ook recht op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag krijg je niet automatisch. Je kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Tot september 2016 kun je met terugwerkende kracht nog zorgtoeslag van 2015 aanvragen. Hiervoor is een DigiD nodig. Als je eenmaal één keer zorgtoeslag hebt aangevraagd, blijf je het krijgen.

Geef wel altijd je nieuwe inkomensgegevens door aan de Belastingdienst wanneer deze veranderen. Doe je dat niet, dan krijg je toeslagen op basis van je oude inkomen. Je moet dan bij de belastingaangifte terugbetalen als blijkt dat je teveel toeslagen hebt ontvangen.

Hoogte zorgtoeslag

Voor de laagste inkomens bedroeg de zorgtoeslag 2015 € 78. In 2016 is die maximale zorgtoeslag wat hoger: € 83 per maand.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie