Finipedia

Belastingdienst toeslagen

Om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen bij onder meer het betalen van de zorgverzekering of huur, verstrekt de Belastingdienst diverse toeslagen. Om voor een toeslag van de Belastingdienst in aanmerkingen toe komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Met name je inkomen en je vermogen spelen hierbij een rol. Toeslagen kun je bij de Belastingdienst aanvragen via ‘Mijn Toeslagen’. Je hebt daarvoor een DigiD nodig.

Verschillende toeslagen

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Er zijn 4 verschillende toeslagen:

Belastingdienst Toeslagen: zorgtoeslag

Zorgtoeslag is de tegemoetkoming die je van de Belastingdienst kunt krijgen om de premie van je zorgverzekering te betalen. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en bedraagt in 2016 maximaal € 84 per maand.

 Om aanspraak te kunnen maken op zorgtoeslag in 2016 moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent volwassen
  • Je hebt een zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Je inkomen is lager dan € 27.012 per jaar (voor samenwonenden € 33.764 per jaar)
  • Je vermogen ligt onder een bepaalde grens. Voor alleenstaanden ligt deze grens op € 106.941 en voor partners op € 131.378.


Belastingdienst Toeslagen: huurtoeslag

Huurtoeslag is de tegemoetkoming die je kunt krijgen van de Belastingdienst om je huur te betalen. De huur moet hierbij minimaal € 231,87 bedragen, maar mag niet hoger zijn dan € 710,68. Het maximumbedrag aan huurtoeslag bedraagt € 342 per maand. 

Lid worden

De precieze hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de huur. De inkomensgrens voor huurtoeslag is voor 2016 als volgt:

  Alleenstaand Met toeslagpartner
Inkomensgrens € 22.100 per jaar € 30.000 per jaar
Vermogensgrens 24.437 € 48.874

Belastingdienst Toeslagen: kinderopvangtoeslag

Veel ouders maken gebruik van kinderopvang. De Belastingdienst komt ouders die gebruik maken van kinderopvang tegemoet in de kosten. Voor maximaal 230 uur per maand kunnen ouders Kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt een maximum uurtarief waarover je de toeslag krijgt, afhankelijk van het soort opvang. 

Kinderopvangtoeslag 2016

Soort opvang Toeslag voor kindercentrum Toeslag voor gastouderopvang
Dagopvang € 6,89 per uur € 5,52 per uur
Buitenschoolse opvang € 6,42 per uur € 5,52 per uur


Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld werken, een traject naar werk volgen, een opleiding volgen of een inburgeringscursus doen. Voor de kinderopvangtoeslag geldt geen inkomensgrens. Wel bepaald je inkomen hoeveel toeslag je ontvangt. 

Belastingdienst Toeslagen: kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de Belastingdienst die je helpt met het onderhouden van je kinderen jonger dan 18. Het kindgebonden budget hoef je niet aan te vragen, omdat de Belastingdienst automatisch bekijkt of je hiervoor in aanmerking komt.

Kinderbijslag

Als je bovenstaande toeslagen ziet, mis je misschien de kinderbijslag. Dat klopt. De kinderbijslag is namelijk geen toeslag die de Belastingdienst uitkeert. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie