Finipedia

Belastingteruggave

Gedurende het hele jaar betaal je belasting over je inkomsten. De bedragen die je afdraagt, komen soms niet overeen met het bedrag dat je daadwerkelijk verschuldigd bent aan de Belastingdienst. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aftrekposten waar jij recht op hebt. Daarom moet je elk jaar belastingaangifte doen. De Belastingdienst kijkt naar aanleiding van jouw aangifte inkomstenbelasting of je recht hebt op belastingteruggave of dat je moet bijbetalen.

Te veel loonbelasting betaald

Als je in loondienst bent, betaal je via je werkgever loonbelasting en premie volksverzekeringen (o.a. voor WW en AOW). Houdt je werkgever teveel in van je loon, dan betaal je dus teveel belasting. Je kunt de belasting terugvragen die je teveel betaalt. Doe je in 2016 vóór april aangifte, dan ontvang je de belastingteruggave uiterlijk in juli. 

Andersom kan het natuurlijk ook: is er te weinig loonheffing en premie volksverzekeringen afgedragen, dan moet je het verschil na je aangifte inkomstenbelasting terugbetalen.

Wanneer belastingaangifte doen? Standaard is de deadline voor de belastingaangifte 31 maart van elk jaar.

Aftrekposten zorgen voor belastingteruggave

Bepaalde kosten die je maakt, mag je bij het doen van belastingaangifte aftrekken. Dit zijn de zogenaamde aftrekposten. Met aftrekposten verlaag je jouw belastbaar inkomen. Voorbeelden van aftrekposten zijn studiekosten en de hypotheekrenteaftrek

Lid worden

Rekenvoorbeeld

In 2015 is je salaris € 42.000. Dit is dan wat je aan belasting moet betalen:

Salaris Belastingtarief Wat je betaalt
Belastingschijf 1 € 19.822 36,5 % € 7.235
Belastingschijf 2 (€ 42.000 - € 19.822) 42% € 9.315
Totaal   € 16.549

Zonder aftrekposten zou je over het jaar 2015 € 16.549 belasting betalen. Maar, via studiekosten voor je kinderen en hypotheekrenteaftrek kun je € 10.000 aftrekken van je belastbaar inkomen van € 42.000. Je hoeft dus nog maar belasting te betalen over € 32.000. 

Salaris Belastingtarief Wat je betaalt
Belastingschijf 1 € 19.822 36,5% € 7.235
Belastingschijf 2 (€ 32.000 - € 19.822) 42% € 5.115
Totaal   € 12.349

Na het aftrekken van de studiekosten en hypotheekrenteaftrek blijkt dat je maar € 12.349 moest betalen aan de Belastingdienst. Je krijgt dus een belastingteruggave van € 16.549 - € 12.349 = € 4.200.

Heffingskorting

Ook door het recht op heffingskorting kun je belasting terugkrijgen. De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande ouderkorting worden door de Belastingdienst verrekend bij de definitieve aanslag. Heffingskortingen die al door je werkgever worden verrekend met je loon zijn de algemene heffingskortingen de arbeidskorting. Daarvan krijg je dus achteraf niets terug, tenzij je werkgever een fout heeft gemaakt.

Middeling en belastingteruggave

Middelen is een methode waarbij je belasting betaalt over je gemiddelde inkomsten van drie aaneengesloten jaren. Je totaalinkomen wordt gedeeld en evenredig verdeeld. Vervolgens wordt de belasting die je verschuldigd bent opnieuw berekend. In sommige gevallen leidt dit tot belastingteruggave. Vooral voor een zzp’er en starters kan middelen interessant zijn.

Stel: 2013 was een geweldig jaar met mooie opdrachten waarmee je in totaal € 100.000 verdiende. Helaas zijn de jaren 2014 en 2015 minder succesvol: je verdient in beide jaren € 15.000. Hoeveel belasting betaal je in totaal zonder middeling en hoeveel met middeling?

Te betalen belasting zonder middeling

Jaar Belastbaar inkomen Verschuldigde belasting
2013 € 100.000 € 45.419
2014 €   15.000 € 5.438
2015 €   15.000 € 5.475
Totaal € 130.000 € 56.332

Nu middel je het belastbaar inkomen van alle jaren = € 100.000 + € 15.000 + 15.000 / 3 = € 43.333

Middelingstijdvak Belastbaar inkomen Verschuldigde belasting
2013 € 43.333 € 17.218
2014 € 43.333 € 17.070
2015 € 43.333 € 17.110
Totaal € 130.000 € 51.398

 Je bespaart € 4.934

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie