Finipedia

Belasting terugvragen

Via de aangifte inkomstenbelasting kun je belasting terugvragen. Voordat je online belastingaangifte doet, kun je uitrekenen of je een belastingteruggave krijgt. Er zijn verschillende situaties waarin je belasting kunt terugvragen, bijvoorbeeld wanneer je werkgever teveel loonheffing heeft ingehouden op je salaris.

Belasting terugvragen vanwege teveel loonheffing

Als je in loondienst bent, houdt je werkgever een deel van je salaris in, de loonheffing. Loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Meestal gaat dit gewoon goed, maar soms wordt teveel loonheffing ingehouden en betaal je dus teveel belasting. Die teveel betaalde belasting kun je terugvragen wanneer je belastingaangifte doet.

Situaties waarin vaak te veel loonheffing wordt ingehouden zijn:

 • Als je naast je studie een bijbaan hebt
 • Als je een deel van een jaar (fulltime) werkt
 • De AOW-leeftijd bereikt middenin een belastingjaar


Belasting terugvragen met aftrekposten

Ook kun je later, bij de aangifte inkomstenbelasting, aanspraak maken op aftrekposten. Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je van de Belastingdienst mag aftrekken van je belastbare inkomen.

Rekenvoorbeeld belasting terugvragen en aftrekposten

 • Je bent alleenstaand en je jaarinkomen was in 2015 € 40.000.
 • Je zou € 15.710 belasting daarover moeten betalen.
 • Maar, je hebt één studerend kind van wie je de studiekosten betaalt. Dat kostte je in 2015 € 2.200 aan collegegeld en boeken.
 • Het inkomen waarover je inkomstenbelasting moet betalen is nu geen € 40.000, maar € 40.000 minus € 2.200 = € 37.800. De belasting die je verschuldigd bent is daarom lager (€ 14.786).
 • Door het jaar heen heb je wel steeds belasting betaald over je volledige inkomen, waardoor je teveel belasting hebt betaald. Bij de aangifte inkomstenbelasting kun je die teveel betaalde belasting terugvragen. Je krijgt terug: € 15.710 - € 14.786 = € 924.

Belasting terugvragen om heffingskortingen

Naast aftrekposten, bestaan ook heffingskortingen. Een heffingskorting is korting die je van de Belastingdienst krijgt op de door jou te betalen belasting.

 • Algemene heffingskorting(iedereen krijgt deze)
 • Arbeidskorting (iedereen die werkt krijgt deze)
 • Werkbonus
 • Alleenstaande ouderkorting (alleen nog voor 2014 en eerder)
 • Ouderschapsverlofkorting (alleen nog voor 2014 en eerder)
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeg gepensioneerden
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting
 • Heffingskorting voor groene beleggingen


De algemene heffingskorting en arbeidskorting worden automatisch verrekend. Belasting terugvragen is daarom bij die twee kortingen niet nodig. Heb je recht op één van de andere heffingskortingen, dan kun je bij de belastingaangifte belasting terugvragen. Of je recht hebt op een heffingskorting kun je controleren bij de Belastingdienst.

Lid worden

Belasting terugvragen met middeling

Het kan zo zijn dat je inkomen sterk verschilt in drie opeenvolgende jaren. Je mag die inkomens dan middelen en  betaalt daardoor vaak minder belasting. Omdat je de belasting over eerdere jaren al betaald hebt, kun je na een middeling belasting terugvragen. Middeling kan handig zijn voor ZZP’ers en starters met een wisselend inkomen. Ook mensen die de AOW-leeftijd bereiken en daardoor minder inkomen gaan ontvangen, kunnen middeling toepassen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie