Finipedia

Box 2

Voor de inkomstenbelasting werkt de Belastingdienst met een boxenstelsel van drie boxen. In box 2 betaal je belasting over aanmerkelijk belang. Van aanmerkelijk belang is sprake wanneer je 5% of meer van de aandelen van een bedrijf bezit. In box 2 betaal je 25% belasting over de inkomsten uit die aandelen.

Inkomsten in box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang kun je op twee manieren krijgen.

  1. Reguliere inkomsten. Dat is inkomen dat je krijgt zolang je de aandelen bezit. Denk aan dividend.
  2. Vervreemdingsinkomsten. Dat zijn inkomsten die je kunt krijgen als je de aandelen verkoopt. De winst die je maakt als je aandelen verkoopt, wordt belast.

Aftrekposten voor box 2

Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je mag aftrekken van je belastbare inkomen, zoals hypotheekrente. Het kan gebeuren dat je persoonsgebonden aftrek hoger is dan de inkomsten die je in box 1 en box 3 hebt. In dat geval mag je het restant van de persoonsgebonden aftrek in box 2 aftrekken.

Rekenvoorbeeld aftrek box 2

  • In box 1 heb je een totaal inkomen van € 20.000 per jaar en in box 3 (waarin je spaargeld en kleine beleggingen worden belast) heb je een inkomen van € 30.000.
  • In box 2 heb je meer vermogen, namelijk € 200.000.
  • Omdat je een huis hebt en studerende kinderen, kun je hypotheekrente en studiekosten aftrekken. Je persoonsgebonden aftrek (hypotheekrente + studiekosten) bedraagt € 50.000.
  • In box 3 geldt een heffingsvrij vermogen van € 21.330 per persoon. Je belastbare inkomen in box 3 is dus € 30.000 - € 24.437 = € 5.563.
  • In box 1 wordt de volledige € 20.000 belast, dus in totaal zou je in box 1 en 3 belasting moeten betalen over € 20.000 + € 5.563 = € 25.563. Je persoonsgebonden aftrek is hoger dan dat, waardoor je persoonsgebonden aftrek overhoudt. € 25.563 - € 50.000 = € - 24.437.
  • Het restant van je persoonsgebonden aftrek van € 24.437 mag je aftrekken van je vermogen in box 2.

Lid worden

Minder dan 5 procent aandelen, toch aanmerkelijk belang

Het kan voorkomen dat je ouders, kinderen of kleinkinderen een aanmerkelijk belang hebben in een bedrijf waar jij ook wat aandelen van hebt. In dat geval vervalt de grens van 5 procent of meer en ziet de Belastingdienst jouw aandelen als aanmerkelijk belang. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie