Finipedia

Rekenvoorbeeld belastingteruggave hypotheek

Uitgangspunten om je hypotheeklasten te berekenen: je hebt een woning van € 250.000. Je hypotheek is net zo hoog. Je betaalt 3,5% rente. Je inkomen bedraagt € 50.000. Dat van je partner € 25.000. De hoogste belastingschijf is 40,4%.

Je bruto rentelasten per jaar zijn 3,5% x € 250.000 = € 8.750. Die rentelasten trek je af van het hoogste inkomen. Vervolgens tel je de het eigenwoningforfait erbij op: 0,75% x € 250.000 = € 1.875. 

Je hypotheekrenteaftrek bedraagt € 6.875 (€ 8.750 - € 1.875). Over dat bedrag hoef je dus geen inkomstenbelasting te betalen. Je belastingteruggave per jaar komt daarmee uit op € 6.875 * 40,4% = € 2.778.

Je bruto rentelasten per maand bedragen € 729 per maand. Je belastingteruggave hypotheek is € 231. Je netto rentelasten zijn € 498 per maand. Bij een annuïteitenhypotheek zou je de eerste maand ongeveer € 400 aflossen. Totaal komen je netto maandlasten hypotheek op ongeveer € 898.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie