Finipedia

Basispakket zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat uit twee onderdelen: het basispakket en de aanvullende zorgverzekering. Het basispakket van de zorgverzekering is wettelijk verplicht. De aanvullende verzekeringen zijn optioneel. Wat verzekeraars vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering bepaalt de overheid. Daarom is de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Onder meer spoedeisende hulp, medicijnen en zorg door de huisarts vallen onder het basispakket zorgverzekering.

Dekking basispakket zorgverzekering

De volgende zorg wordt vergoed vanuit het basispakket zorgverzekering:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Zorg in het ziekenhuis: operaties, verblijf, consulten bij medisch specialisten, poliklinische consulten, spoed eisende hulp
  • Medicijnen en geneesmiddelen
  • Psycholoog en psychiater
  • Verloskundige zorg en kraamhulp
  • Zorg van de wijkverpleegkundige
  • Tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met een chronische aandoening

Wil je je verzekeren voor zorg die niet onder het basispakket zorgverzekering valt? Sluit dan een aanvullende zorgverzekering af. Voorbeelden van een aanvullende zorgverzekering zijn de aanvullende verzekering voor fysiotherapie, de tandartsverzekering en de zorgverzekering orthodontie.

Kosten basispakket zorgverzekering

De premie voor de basisverzekering bedraagt, afhankelijk van welke verzekeraar je kiest, zo’n € 100 per maand. Maak je gebruik van zorg, dan krijg je naast de premie te maken met extra kosten via het wettelijk verplicht eigen risico of de eigen bijdrage zorgverzekering.

De hoogte van het eigen risico zorgverzekering bepaalt de overheid. Voor 2015 is dat € 375 en in 2016 wordt het met een tientje verhoogd. Gebruik je in 2016 zorg, dan betaal je de eerste € 385 van de zorgkosten in 2016 dus zelf. Alles daarboven vergoedt de zorgverzekeraar. Enkele zorgsoorten zijn uitgesloten van het eigen risico. Huisartsbezoeken worden bijvoorbeeld altijd volledig vergoed.

Eigen bijdrage basispakket zorgverzekering

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. De eigen bijdrage geldt enkel voor bepaalde soorten zorg. Zo betaal je een vaste eigen bijdrage van een paar euro per uur voor de kraamverzorger bij je thuis. Ook voor bepaalde hulpmiddelen en medicijnen betaalt iedereen een eigen bijdrage. De hoogte ervan en voor welke zorg de eigen bijdrage geldt, legt de overheid vast en is voor iedereen gelijk.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie