Nieuws

Ontbindende voorwaarden zijn er niet voor niets...

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract heb je drie dagen bedenktijd. Wil je na die drie dagen afzien van de (ver)koop? Dan ben je de tegenpartij doorgaans 10% van de koopsom schuldig. Tenzij je een voorbehoud gemaakt hebt.

dinsdag 4 juli 2023
Ontbindende voorwaarden zijn er niet voor niets...

Om een woning te kunnen kopen is 45% van de mensen welwillend om ontbindende voorwaarden te laten vallen. 14 procent geeft zelfs aan van plan te zijn geen enkele ontbindende voorwaarden aan te houden bij het doen van bod. Dit terwijl de risico’s groot kunnen zijn, zowel voor de koper als verkoper.  

Bovenstaande uitkomst blijkt uit een rondvraag van Makelaarsland onder 500 respondenten. Met ontbindende voorwaarden kan onder bepaalde voorwaarden worden afgezien van de (ver)koop van de woning, zonder dat dit gevolgen heeft.

Bedenktijd bij kopen woning

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract heb je drie dagen bedenktijd. Wil je na die drie dagen afzien van de (ver)koop? Dan ben je de tegenpartij doorgaans 10% van de koopsom schuldig. Tenzij je een beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarden. Met een gemiddelde woningprijs van bijna vier ton, loop je het risico op een boete van € 40.000.

Gebruikelijke ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn er om je te beschermen. Dit zijn de vier meest voorkomende ontbindende voorwaarden die je als koper kunt opnemen in het voorlopig koopcontract:

  • Voorbehoud van financiering. Voor het geval je toch geen hypotheek kunt krijgen.
  • Voorbehoud van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je kunt de koop ontbinden als je geen hypotheek kunt afsluiten met NHG.
  • Bouwkundig voorbehoud. Wanneer blijkt dat er onvoorziene gebreken aan de woning, met relatief hoge herstelkosten.
  • Voorbehoud verkoop eigen woning (No-Risk clausule). Als je je eigen woning niet binnen het gestelde termijn kunt verkopen en dubbele woonlasten wilt voorkomen.

Duidelijk afgebakende voorwaarden belangrijk

Zorg bij het opstellen van de ontbindende voorwaarden dat deze goed afgebakend zijn. Zo voorkom je dat ze achteraf anders of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Geef bij een bouwkundig voorbehoud aan welke herstelkosten nog acceptabel zijn en bij welk bedrag je de koop wilt ontbinden. Bij een financieringsvoorbehoud wordt vaak een termijn van zes tot acht weken aangehouden om aanspraak te kunnen maken op het voorbehoud. Daarnaast kan de verkoper verlangen dat je bij meerdere geldverstrekkers een hypotheek aanvraagt en bewijs hiervan moet tonen als de hypotheek niet rond komt.

Geef verkoper zekerheid rond het financieringsvoorbehoud

Ondanks de afkoelende markt is het aantal te koop staande woningen nog relatief laag. Nu Veel verkopers kiezen voor een koper die geen financieringsvoorbehoud in zijn contract heeft opgenomen. Laat je echter niet te snel verleiden. Ook met een financieringsvoorbehoud kun je de verkoper de nodige zekerheid bieden. Heb je bijvoorbeeld spaargeld of overwaarde op je huidige woning? Dan kun je mogelijk ook kiezen voor een lager financieringsvoorbehoud dan de koopsom. Onze adviseurs denken graag met je mee hoe je de verkoper de meeste zekerheid kan bieden. Bijvoorbeeld met verklaring waaruit blijkt dat je voldoende inkomsten hebt om een hypotheek voor de woning aan te vragen.

Ontbindende voorwaarden voor verkopers

Ook als verkoper kun je ontbindende voorwaarden opnemen in het voorlopig koopcontact. Denk bijvoorbeeld aan voorbehoud van restschuld. Wanneer de geldverstrekker de eventuele restschuld niet mee wilt financieren, kun je de koop ontbinden. Daarnaast kun je als verkoper ook gebruik maken van de No-Risk clausule. Als je geen volgende woning kunt kopen, voorkom je hiermee dat je zonder huis zit na de verkoop.

Ontbindende voorwaarden zijn er om je te beschermen. Ze in de wind slaan is vaak niet verstandig. Uiteraard hoef je niet voor ieder wissewasje een voorwaarde op te stellen. Bekijk welke risico’s jij kan en wilt lopen. Met een torenhoge boete of herstelkosten ben je verder soms verder van huis, dan wanneer je het voorzichtiger aanpakt met ontbindende voorwaarden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie