Nieuws

Koopvertrouwen op woningmarkt neemt toe

Kopers krijgen steeds meer vertrouwen in de woningmarkt. Ze verwachten dat het aanbod zal toenemen en woningen betaalbaarder worden. Verkopers zien het juist iets minder zonnig in.

maandag 17 april 2023
Koopvertrouwen op woningmarkt neemt toe

Het koopvertrouwen op de woningmarkt stijgt, met als gevolg dat ook de koopintentie toeneemt. Aan de andere kant zien verkopers het iets minder zonnig in. Ondanks deze daling blijft de verkoopintentie hoog. Veel mensen zijn toe aan een nieuwe woning. 

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2022 is het koopvertrouwen met 6,9 procent toegenomen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit blijkt uit de Funda index. Het koopvertrouwen neemt al sinds het derde kwartaal van 2021 toe. Het verkoopvertrouwen is juist met 2,6 procent gedaald. Maar in vergelijking met eerdere kwartalen is deze daling relatief klein.

Bron: Funda

Vertrouwen over zes maanden

Het toekomstperspectief voor de woningmarkt ervaren verkopers een stuk minder rooskleurig dan kopers. Toch vinden verkopers de markt nog redelijke gunstig voor verkoop (40%). Wel wordt verwacht dat dit over een half jaar een stuk minder gunstig is (25%). Kopers hebben juist meer vertrouwen (33%) in de woningmarkt over een half jaar dan nu (20%).

Het sentiment op de woningmarkt wordt nu vooral bepaald door de hoge rente, een ongunstige economische situatie en het geringe aanbod. De verwachting is dat over een half jaar de hoge rente en de ongunstige economische situatie de boventoon blijven voeren. Een positieve ontwikkeling is de verwachting van toenemend aanbod en lagere woningprijzen in het komend half jaar. Dit zijn vooral voor kopers gunstige factoren.

Redenen om te verhuizen

Met de stijging van het koopvertrouwen neemt ook de koopintentie toe om binnen drie maanden een huis te kopen. Opvallend is dat, ondanks de daling van het verkoopvertrouwen, ook de verkoopintentie toe is genomen. De voornaamste reden om te verhuizen is de behoefte aan een nieuwe woning (49%). Dit is niet vreemd aangezien veel verhuisplannen door het beperkte aanbod in de afgelopen jaren on-hold zijn gezet.

Voorkeur eerst verkopen en dan pas kopen neemt af

Het sentiment op de woningmarkt hangt ook deels af van de vraag of doorstromers juist eerst willen kopen voor ze hun woning verkopen of vice versa. Als er veel aanbod is, zijn mensen geneigd om eerst te verkopen om vervolgens een woning te kopen. Dit wordt een kopersmarkt genoemd. Afgelopen jaren was er juist sprake van een verkopersmarkt. Doorgaans werd eerst een woning gekocht voor de woning werd verkocht.

In de laatste kwartalen van 2022 kozen steeds minder mensen om eerst te kopen en dan te verkopen (verkopersmarkt). Maar in het eerste kwartaal van 2023 nam dit weer licht toe, van 12% naar 15%. Het sentiment om eerst te verkopen en dan pas te verkopen nam in het eerste kwartaal van 2023 af, in tegenstelling tot voorgaande kwartalen.

Vooral kopers zien een beter toekomstperspectief op de woningmarkt. Toch blijft de concurrentie voor woningkopers hoog. Makelaars zien het aantal contactaanvragen stijgen, terwijl het aanbod vergeleken met vorig kwartaal niet is toegenomen. Een goede voorbereiding blijft dus belangrijk als je een woning wilt kopen. Wij kunnen je financiële mogelijkheden voor je in kaart brengen, zodat je gericht kunt zoeken.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie