Nieuws

Vanaf augustus 9 weken betaald ouderschapsverlof mogelijk

Ouders, met speciale aandacht voor vaders, moeten meer betrikken worden bij opgroeien van hun pasgeboren zoon of dochter. Om dit te stimuleren is het vanaf augustus mogelijk om 9 weken betaald verlof op te nemen.

maandag 4 juli 2022
Vanaf augustus 9 weken betaald ouderschapsverlof mogelijk

Goed nieuws voor ouders die binnenkort gezinsuitbreiding verwachten. Vanaf augustus kun je negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald, tenzij dit anders is afgesproken in de CAO of arbeidsovereenkomst. 

Ouders en verzorgers kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof kan naar eigen inzicht worden verspreid. Het verlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Hierdoor zien veel ouders er vanaf. Doel van de wijziging is het meer betrokken maken van ouders, vooral vaders, bij het opgroeien van het kind.

9 weken betaald ouderschapsverlof tot je kind één wordt

Vanaf 2 augustus 2022 kun je negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Voorwaarde is dat je die negen weken wel opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens de verlofperiode ontvang je niet jouw volledige salaris. Je krijgt een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van je dagloon. Jaarlijks stelt het UWV wel een plafond vast. Het maximale dagloon bedraagt in 2022 € 228,76.

Net als nu moet je in de nieuwe situatie het verlof twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Gebruik je niet de volledige negen weken betaald verlof? Dan kunnen die weken wel onbetaald, net als de overige 17, worden opgenomen tot het achtste levensjaar van het kind.

Betaald verlof geldt ook als kind in augustus nog geen één jaar is

Ouders die onlangs een kind hebben gekregen kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling. Voorwaarde is dat het kind op de datum dat de wet ingaat nog geen één is en het volledige recht op ouderschapsverlof nog niet is opgenomen. Ook bij adoptie- of pleegouderschap is betaald verlof mogelijk, zolang het kind nog geen 9 is. De negen weken kunnen opgenomen worden vanaf het eerste jaar na de adoptie of plaatsing.

Meer betrokkenheid en gendergelijkheid

Met deze nieuwe wet hoopt de overheid dat meer ouders gebruik maken van het ouderschapsverlof. Zo krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en kunnen ze samen bewuste keuzes maken over de verdeling van werk en zorg. Op dit moment blijkt dat vooral jonge vaders (noodgedwongen) minder betrokken zijn bij het opgroeien van hun kind.

Een ander aspect is het tegengaan van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt. Kortom, reden genoeg om het voorbeeld te volgen van landen als Noorwegen en Zweden, waar ouderschap al langer ruime mogelijkheden biedt.

De negen weken onbetaald ouderschapsverlof heeft verder geen impact op het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor vrouwen. Partners hebben daarnaast direct na de geboorte gewoon nog recht op vijf dagen vrij en vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden na de komst van de baby. Daar zal de kleine blij mee zijn!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie