Nieuws

Veel huishoudens kunnen wel beleggen maar doen het niet

Van jouw spaargeld wordt ieder jaar een deel afgeknabbeld door de inflatie. Op dit moment stijgen prijzen van allerlei producten en diensten snel, terwijl dat niet geldt voor de spaarrente die je ontvangt. Deze ontwikkeling maakt beleggen interessanter. Toch doet een groot deel van de huishoudens dit niet.

vrijdag 25 maart 2022
Veel huishoudens kunnen wel beleggen maar doen het niet

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft voldoende financiële buffers om te beleggen in plaats van te sparen, terwijl zij dat niet doen. De meeropbrengst van beleggen kan oplopen tot honderden euro’s per jaar, zo stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe beperkt jij de risico’s als je wilt starten met beleggen?

Het aantal beleggende Nederlanders steeg in de afgelopen jaren tot bijna een kwart van de huishoudens. Dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde, al ligt de hoogte van het belegd vermogen in Nederland lager. Een verklaring hiervoor is dat Nederlanders al vermogen opbouwen door middel van hun pensioen.

Sparen of beleggen?

Sparen heeft voordelen maar ook nadelen. Zeker nu de spaarrente laag is en de inflatie oploopt. Hierdoor wordt ieder jaar een hap genomen uit de waarde van jouw spaarsaldo. Dit maakt beleggen een aantrekkelijker alternatief. Van de ruim 5 miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen terwijl ze dat niet deden.

Verschil rendement sparen of beleggen

De AFM heeft een fictieve ‘wereld’ waarin huishoudens wel beleggen in plaats van sparen. Voor de belegging is gekozen voor zogenaamd passief indexfonds. Met een dergelijk fonds heb je de mogelijkheid om je beleggingen tegen relatief lage kosten te spreiden. Er is rekening gehouden met zowel positieve als negatieve scenario’s.

In ruim driekwart van de simulaties levert beleggen meer op dan sparen. Afhankelijk van de inleg gaat om bedragen tussen de €200 en €2.400. In bijna een kwart van de simulaties levert beleggen minder op dan sparen, bijvoorbeeld om de koersen van aandelen dalen of de rente stijgt.

Waarom beleggen mensen niet?

Opvallend genoeg is het risico niet de belangrijkste reden voor mensen om niet te beleggen. Bij een steekproef vorig jaar bleek een tekort aan kennis de belangrijkste oorzaak, gevolgd door gebrek aan geld om mee te beleggen.

Onderzoek AFM 2021

Hoe beperk je de risico’s van beleggen?

Om te beginnen is het verstandig om alleen te beleggen met geld dat je daadwerkelijk kan missen. Gaat de koelkast kapot of stopt je auto ermee, dan is het prettig als je die kunt vervangen zonder het verkopen van je beleggingen. Andere tips om de risico’s van beleggen te beperken zijn:

  • Maak een plan en wijk daar niet te snel vanaf. Zo voorkom je dat je op iedere beweging in de markt reageert en achter de feiten aan rent.
  • Let op de kosten van de belegging. Bij sommige beleggingen betaal je bijvoorbeeld geld voor het beheren van jouw investering. Deze kosten kunnen, zeker over de lange duur, flink oplopen en gaan ten koste van je rendement.
  • Beleg voor de langere termijn en raak niet nerveus als je niet direct resultaat ziet.
  • Steek niet je hele budget in één type belegging en zorg voor een goede spreiding van de risico’s. Denk hierbij aan aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren en landen. Naast aandelen kun je ook investeren in vastgoed en andere type beleggingen. Ook hier zijn indexfondsen voor die in één keer zorgen voor de nodige spreiding.

Sparen wordt vaak gezien als veilig. Toch neemt de koopkracht van je spaargeld ieder jaar verder af als de inflatie hoger is dan de rente die je ontvangt. Beleggen kan het antwoord hierop zijn.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie