Nieuws

Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie in 2022

In 2022 worden de voorwaarden en normen voor Nationale Hypotheek Garantie weer aangepast. Dit zijn de gevolgen bij een taxatie, echtscheiding en BKR-registratie.

donderdag 2 december 2021
Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie in 2022

Per 1 januari 2022 veranderen de voorwaarden en normen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Eerder werd al bekend dat de hypotheekgrens volgend jaar verschuift naar € 355.000. Daarnaast wordt ook de borgtochtprovisie verlaagd van 0,7 naar 0,6 procent. Bekend is verder dat je in sommige situaties de goedkopere desktoptaxatie kunt gebruiken.

De stichting achter Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft verantwoorde woonfinanciering als doel. Deze stichting bepaalt dan ook de voorwaarden van een NHG-hypotheek. Periodiek worden de regels aangepast aan de situatie op de woningmarkt. We lichten de belangrijkste aanpassingen voor 2022 toe.

Goedkopere desktoptaxatie uitgebreid

Sinds 1 juli staat NHG naast fysieke taxaties ook desktoptaxaties toe. Dit kon echter maar tot een maximale loan to value van 90%. Is je lening hoger dan 90% in verhouding tot de waarde van je woning? Dan is de goedkopere desktoptaxatie niet toegestaan. Vanaf 2022 wordt de mogelijkheid tot desktoptaxaties uitgebreid naar het afkopen van erfpacht, verbouwingen, energie besparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. Bij aanpassingen blijft echter wel de marktwaarde leidend.

Bij verbeteringen aan de woning worden geen verbouwingsspecificatie meer opgevraagd bij een desktoptaxatie. Wel moet er een verbouwingsdepot worden aangehouden ter controle. Door deze verandering is het makkelijker en voordeliger om je hypotheek aan te passen. 

Minder document nodig bij echtscheidingen

Wanneer je een hypotheek hebt en gescheiden bent, moet je standaard verschillende documenten aanleveren over de echtscheiding. Denk bijvoorbeeld aan het echtscheidingsconvenant. Het komt echter regelmatig voor dat consumenten deze niet (meer) paraat hebben. Om die reden gaat NHG het aanleveren van deze documenten versoepelen wanneer je langer dan 12 jaar geleden gescheiden bent. In dat geval zijn een recent afschrift uit de burgerlijke stand en de meest recente belastingaangifte voldoende.

Berekening betaalbaarheid NHG-hypotheek versoepeld

Wanneer je een hypotheek met NHG hebt en je persoonlijke situatie wijzigt, bijvoorbeeld door scheiding, wordt er vaak gekeken of je in die nieuwe situatie de hypotheeklasten kunt blijven dragen. Hierbij wordt de beheertoets gebruikt. Bij deze toets wordt er rekening gehouden met de financieringslasten binnen drie jaar. Een uitzondering hierop is het vervallen van de hypotheekrente. Hiervoor wordt nu met tien jaar gerekend. Vanaf 2022 komt dit in lijn met de rest van de beheertoets.

In een beheersituatie mag bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek ook worden voortgezet als de hypotheekrente vervalt. Zo wordt je niet verplicht je hypotheek aan te passen naar een andere aflosvorm.

Wijzigingen rond NHG en het BKR

De manier waarop het Waarborgfonds Eigen Woning (fonds achter NHG) omgaat met BKR-registraties wijzigt ook. In veel gevallen zijn de nieuwe voorwaarden inhoudelijk duidelijker uitgelegd. Dit zijn twee inhoudelijke veranderingen:

  • Het volledige bedrag van je geleasede auto wordt in mindering gebracht op de maximale leencapaciteit. Nu is dat nog 65 procent.
  • Mensen die het traject van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) met een schone lei hebben afgerond kunnen mogelijk een hypotheek aanvragen met NHG.


Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie biedt meer zekerheid voor later. Benieuwd of jij volgend jaar in aanmerking komt voor NHG? Of wil je weten wat er nog meer wijzigt op hypotheekgebied? Onze adviseurs kunnen je adviseren of de gevolgen in jouw situatie. Vul hiervoor het onderstaande formulier in. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.

Vink alsjeblieft minstens één onderwerp aan


 ,  
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?


Bedankt voor je interesse, het formulier is verzonden

  1. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging
  2. We nemen je vraag / verzoek om informatie snel in behandeling
  3. Afhankelijk van je vraag komt de reactie via Wegwijs of een externe specialist
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie