Nieuws

Maximale hypotheek stijgt in 2022 voor lagere inkomens

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000 kunnen in 2022 iets meer lenen dan nu. De maximale leenruimte voor inkomens hierboven neemt juist iets af. Verder mag het tweede inkomen volledig worden meegenomen in de toekomst.

dinsdag 2 november 2021
Maximale hypotheek stijgt in 2022 voor lagere inkomens

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000 kunnen in 2022 iets meer lenen dan nu. De maximale leenruimte voor inkomens boven de € 50.000 neemt juist iets af. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Aan de leennormen zelf verandert er weinig. Ook de wegingsfactor van studieschulden blijft hetzelfde.

Ieder jaar kijk het Nibud hoe de verwachte loonontwikkeling invloed heeft op de maximaal verantwoorde lening voor huishoudens. Daarnaast wordt ook gekeken wat het effect is als de manier wijzigt waarop de maximale leencapaciteit wordt berekend. Op basis van deze inventarisatie geeft het Nibud advies over het verruimen of beperking van de leennormen.

Met regelmaat wordt de verruiming van de leennormen aangewezen als boosdoener van de woningmarktproblemen. Zo was er vorig jaar forse kritiek van De Nederlandsche Bank dat het salaris van tweeverdieners zwaarder mee ging tellen. Dergelijke versoepelingen werken prijsstijging in de hand, zo was de stelling van DNB.

Nibud zet zich in voor betaalbare hypotheken

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart worden de woningmarktproblemen niet opgelost door strengere leennormen. De oplossing ligt eerder in een toename van betaalbare woningen. Het Nibud kijkt vooral naar het inkomen in relatie tot de maximaal te dragen woonlasten.

Gezien het huidige besteedbaar inkomen is er geen reden om de manier van het berekenen maximale leningen aan te passen. Het zou juist een kloof kunnen veroorzaken. Mensen die een woning willen kopen en weinig eigen geld hebben, zijn afhankelijk van hun maximale leencapaciteit. Wanneer dit beperkt wordt komen ze nog verder op achterstand ten opzichte van mensen die wel eigen geld hebben.

Bij stijgende lonen gaat iedereen er op vooruit

Wanneer de lonen van werknemers gelijk blijven, zullen inkomens tot € 50.000 iets meer kunnen lenen. Inkomens daarboven zullen echter aan ruimte moeten inleveren. Dit wordt anders wanneer er rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging. Het Centraal Planbureau verwacht namelijk dat in 2022 de lonen 2,2% zullen stijgen. Dan zullen alle inkomensgroepen een ruimere leencapaciteit hebben.


Bron: Nibud

Wegingsfactor studieschulden niet verder omlaag

Schulden hebben invloed op hoeveel je maximaal kunt lenen. Hoeveel je minder kunt lenen, is afhankelijk van de wegingfactor. Naar aanleiding van een motie heeft het Nibud onderzocht wat de effecten zijn als de wegingsfactor voor studieschulden omlaag gaat. Bij een verlaging van 0,35% naar 0,25% zou bij een studieschuld van 10.000 euro circa € 3.000 meer geleend kunnen worden. Het Nibud is van mening dat een dergelijke verlaging zou onverantwoorde lening tot gevolg kan hebben.

Tot 2021 stond de wegingsfactor vast. Sinds begin dit jaar is de wegingsfactor afhankelijk van de rentestand van studieschulden. De factor beweegt mee met de verschuldigde rente over de studieschuld. Wanneer de rente omhoog gaat, gaat ook de wegingsfactor omhoog. Je hebt dan immers minder maandelijks te besteden. Door de lage rentestand in 2021 is de wegingsfactor omlaag gegaan en is de maximale leenruimte per saldo vergroot. Omdat dit nieuwe systeem al rekening houdt met rente schommelingen, ziet het Nibud er geen heil in om de wegingsfactor verder te verlagen.

Wanneer jouw loon niet stijgt in 2022 en je meer dan € 50.000 verdient, kun je mogelijk minder hypotheek krijgen volgend jaar. Maar stijgt jouw loon mee met de verwachting van het Centraal Planbureau? In die situatie is je maximale leencapaciteit waarschijnlijk hoger. Benieuwd hoeveel jij maximaal kunt lenen? Onze adviseurs zoeken dit graag voor je uit. Via onderstaand formulier neem je vrijblijvend contact op.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie