Nieuws

Voorspelling premie zorgverzekering 2022 te rooskleurig?

Het kabinet verwacht dat zorgverzekeraars hun financiële reserve gaan gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Dit is echter niet verplicht. Houd dus rekening met een mogelijk hogere premie dan voorzien.

vrijdag 24 september 2021
Voorspelling premie zorgverzekering 2022 te rooskleurig?

Op Prinsjesdag stond ook de zorgverzekering voor 2022 op de politieke agenda. Vast onderdeel is een voorspelling voor de premie van zorgverzekeraars volgend jaar. Het kabinet voorziet een lichte stijging, waardoor de gemiddelde premie uitkomt op €125,75 per maand. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die bepalen welke premie ze volgend jaar rekenen. 

Bij een gemiddelde premie van €125,75 zouden verzekerden volgend jaar op jaarbasis € 31 meer betalen voor de zorgverzekering dan nu.

Hoe is de premie van je zorgverzekering opgebouwd?

De zorgpremie is grofweg opgedeeld in twee delen, te weten de rekenpremie en de opslagpremie. De rekenpremie wordt gebaseerd op de verwachte zorgkosten voor het volgende jaar. Voor iedere verzekeraar is dit gelijk. Alle kosten die de verzekeraar verwacht te maken zijn bepalend voor de opslagpremie. Denk hierbij aan bedrijfskosten en schadebehandelingskosten.

Opslagpremie zorgverzekering te laag ingeschat?

Het kabinet rekent dit jaar met een zeer lage opslagpremie van €23. Vorig jaar was dat nog €61. De overheid gaat er vanuit dat zorgverzekeraars hun buffers zullen aanspreken om zo te premiestijging te beperken. Verzekeraars zijn verplicht om een reservepot aan te houden voor onvoorziene omstandigheden, zoals een epidemie of ramp. Aangenomen wordt dat er een flinke greep uit de pot wordt gedaan voor 2022.

Zorgverzekeraars kunnen concurreren door reserves

Zorgverzekeraars kunnen de opslagpremie zelf bepalen en hiermee elkaar beconcurreren. Wel moeten ze voldoende reserves aanhouden. Dit jaar rekenden veel verzekeraars een hogere opslag dan het kabinet voorzag. Het gevolg is een hogere premie omdat er minder vanuit de verzekeraar zelf wordt bijgedragen.

Sommige verzekeraars krap bij kas: mogelijk hogere premie

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgpremie is dit jaar €504 op jaarbasis. Naar verwachting zijn ook in 2022 de verschillen tussen de zorgpremies groot. Uit gegevens van de Staat van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat verschillende verzekeraars krap bij kas zitten. De vraag is in hoeverre zij een stijging van de premie kunnen beperken met geld uit de eigen kas. Kijk er dus niet vreemd van op als de zorgpremie in 2022 hoger uitvalt dan de inschatting van de overheid.

Toevoegingen aan de basiszorgverzekering

Aan het basispakket wordt enkele zaken toegevoegd en aangepast. Voor een specifieke groep zijn drie nieuwe medicijnen tegen chronische migraine beschikbaar. Ook Long Covid patiënten kunnen nog tot augustus 2022 rekenen op extra zorg uit de basisverzekering. Daarnaast worden de elektriciteitskosten van mechanische ademhalingsondersteuning thuis vergoed.

Overige wijzigingen zorgverzekering 2022

Het eigen risico bij basiszorgverzekering blijft net als voorgaande jaren gemaximeerd op €385. Houd verder rekening met de volgende wijzigingen:

  • Chronisch psychiatrische patiënten betalen elk jaar het eigen risico na een beroep op de zorg. Voorheen hoefde dat alleen in het jaar dat de behandeling startte.
  • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden met een laag inkomen stijgt met €36 naar €1.323. Voor gezinnen stijgt dit met €40 naar €2.527.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet daalt met 0,3 procent voor zowel werknemers als ondernemers en gepensioneerden.

De overheid verwacht een milde premiestijging voor de gemiddelde zorgverzekering in 2022. Het is de vraag of dit een te rooskleurig scenario is. Het antwoord hierop volgt uiterlijk 12 november. Op deze datum moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekend gemaakt hebben. We houden je op de hoogte!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie