Nieuws

Huurprijs woning nauwelijks omhoog. Wat is maximaal toegestaan?

De huren zijn in juli 2021 nauwelijks gestegen. Dit komt voornamelijk door overheidsingrijpen. Zo geldt er voor het eerst een beperking van de huurverhoging in de vrije huursector.

maandag 6 september 2021
Huurprijs woning nauwelijks omhoog. Wat is maximaal toegestaan?

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen van huurwoning in de sociale sector aangepast. De meeste verhuurders in de vrije sector volgen dit voorbeeld met een verhoging van de huur. Dit jaar zijn de huurprijzen gemiddeld met slechts 0,8 procent omhoog gegaan. De kleinste verhoging sinds 1960, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit heeft alles te maken met de beperkingen die overheid aan verhuurders heeft opgelegd.

De coronacrisis maakt veel mensen financieel kwetsbaarder. Om huurders te beschermen, heeft de overheid maatregelen genomen. Deze moeten voorkomen dat huurders de huur niet meer kunnen betalen en uit hun woning worden gezet. Voor het eerst geldt ook nu in de vrije huursector een beperking.

Maximale huurverhoging beperkt in vrije sector

In de vrije huursector geldt normaal gesproken alleen standaard huurdersbescherming. Verder is het aan de verhuurder om de voorwaarden te bepalen. Sinds mei dit jaar is er een tijdelijke beperking bijgekomen. Tot 1 mei 2024 is de maximaal toegestane huurverhoging gemaximeerd. De verhoging mag maximaal de inflatie + 1% zijn. In 2021 is de inflatie vastgesteld op 1,4 procent. Oftewel, huren mogen niet sterker dan 2,4 procent stijgen.

Huur bevroren in sociale sector

De sociale huursector is gereguleerd door de overheid. Zo geldt een maximale huurgrens (€752,33), mag je inkomen niet te hoog zijn en zit er een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. De toegestane huurverhoging is daarnaast afhankelijk van je inkomen. Wie een inkomen heeft onder de inkomensgrens, krijgt een lager verhogingspercentage. De inkomensgrens wordt, net als de maximale huurgrens, jaarlijks opnieuw bepaald. Dit jaar zijn de huren in de sociale sector echter bevroren. Er geldt dus geen huurverhoging tot 30 juli 2022.

Huurverhoging na verbetering van de woning

Wanneer de verhuurder onlangs de woning verbeterd heeft, geldt er geen beperking van de huurverhoging. Denk bij verbeteringen aan het plaatsen van dubbelglas of een tweede toilet. Na verbetering van de woning wordt in de sociale sector de huur verhoogd aan de hand van het puntensysteem. Des te meer punten de woning krijgt, des te hoger de maximale huur. Sinds eind mei van dit jaar moet de verhoging wel in redelijke verhouding staan tot de kosten die verhuurder heeft gemaakt.

Huurcontract bepalend

Voor je gaat huren wordt er over het algemeen huurcontract opgesteld. Hierin maak je met de verhuurder afspraken. Bijvoorbeeld de hoogte van de huur, hoe je omgaat met de woning en jaarlijkse huurverhogingen. Verhuurders dienen zich aan deze afspraken te houden, ook wanneer de afgesproken huurverhoging lager ligt dan het wettelijke maximum.

Met het aanscherpen van de regels rond huurverhogingen hoopt de overheid huren betaalbaar te houden. Is je huur onlangs sterker gestegen dan de regels voorschrijven? Tot vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging kan je naar de Huurcommissie stappen. Deze commissie beoordeelt vervolgens of de verhoging gerechtvaardigd is of niet.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie