Nieuws

Woning gekocht maar spijt? Je hebt 3 dagen bedenktijd

De bedenktijd moet kopers van een woning beschermen tegen impulsieve aankopen. Ook verkopers kunnen de bedenktijd in overleg opnemen in het koopcontract. Ze mogen daar alleen geen misbruik van maken.

donderdag 20 mei 2021
Woning gekocht maar spijt? Je hebt 3 dagen bedenktijd

Koop je een woning, dan heb je wettelijk gezien recht op drie dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan je alsnog afzien van de koop, ook al is de koopakte al getekend. Je hoeft daarbij geen reden op te geven en bent de koper geen boete verschuldigd. Houd goed in de gaten dat je op tijd bent met het afblazen van de koop, anders kun je alsnog een forse claim verwachten.

De bedenktijd geldt voor de particuliere huizenkoper. Zakelijke investeerder die een huis kopen kunnen zich niet beroepen op de wettelijke bepaling.

Woning kopen: let op de start en het eind van de bedenktijd

Op het eerste gezicht lijkt de termijn van drie dagen duidelijk en nauwelijks vatbaar voor misverstanden. Toch zijn het de onderstaande details die het alsnog ingewikkelder maken.

  • De bedenktijd begint op de dag nadat het voorlopig koopcontract is getekend
  • Zaterdag en zondag gelden als één dag
  • De bedenktijd eindigt nooit in het weekend, het schuift door naar de maandag


Naast het bovenstaande tellen feestdagen niet mee en vervalt de bedenktijd bij herhaalde koop. Meer over de exacte bedenktijd lees je in dit eerdere artikel.

Wat als je te laat bent en toch wilt afzien van de koop?

Is de bedenktijd verstreken, dan kan je alleen onder de koop uit door de overeenkomst te verbreken die je met de verkoper hebt gesloten. In standaard koopcontracten is opgenomen dat je dit op een boete komt te staan. Deze boete kan oplopen tot 10 procent van de koopsom. Dat kan zo maar een financiële strop van € 30.000 of meer opleveren bij de koop van een gemiddelde woning. Hierbij gaan we er vanuit dat er geen andere ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. De koper moet dus aantoonbaar in gebreke blijven.

Niet direct een boete op de mat

Wanneer de koper zich niet aan de overkomst houdt, bijvoorbeeld omdat de koopsom niet op tijd betaald wordt, moet de verkoper hem of haar formeel in gebreke stellen. De manier waarop staat beschreven in het koopcontract. Bijvoorbeeld per brief. Doorgaans krijgt een koper vervolgens nog een korte tijd om alsnog aan de afspraken te voldoen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan is de boete vaak pas opeisbaar.

Heeft de verkoper ook bedenktijd?

Nee, alleen kopers hebben het recht op in de wet bepaalde bedenktijd. Dit neemt niet weg dat koper en verkoper onderling wel kunnen overeenkomen dat de bedenktijd voor beide partijen geldt. Deze afspraken worden in die situatie vastgelegd in het koopcontract.

Misbruik bedenktijd aangepakt

Recent gebruikte verkopers de onderling afgesproken bedenktijd om een koop af te blazen, om vervolgens in zee te gaan met een bieder die meer voor het huis wilde geven. Het werd een juridisch geschil tussen koper en verkoper dat tot aan de Hoge Raad werd gevoerd. Uiteindelijk trokken de kopers aan het hoogste eind. De rechtbank oordeelde dat de bedenktijd vooral bescherming moet bieden tegen ondoordachte en impulsieve beslissingen. Akkoord gaan met een bod valt daar niet onder, zo is de verkorte conclusie.

Je betaalt geen boete als je gebruik maakt van de bedenktijd. Toch heb je al kosten gemaakt, bijvoorbeeld advies- en notariskosten. Vooraf goed bedenken of het huis wel echt bij je past is altijd handiger!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie