Nieuws

Verkiezingen en de woningmarkt: wat willen de grootste partijen?

Niet Wopke, niet Klaver maar Kaag stal de show bij de verkiezingen. Los van Rutte, die de rest het nakijken gaf. Deze plannen zijn belangrijk voor de hypotheekrenteaftrek en andere belangrijke woonthema’s.

donderdag 18 maart 2021
Verkiezingen en de woningmarkt: wat willen de grootste partijen?

De verkiezingsrook is opgetrokken. Links blijft gehavend achter op het politieke slagveld. Naast winnaar VVD weet D66 vriend en vijand te verrassen met een solide tweede plaats. De PVV is hekkensluiter van de top-3. Wat willen deze partijen op belangrijke woonthema’s als nieuwbouw, hypotheekrenteaftrek en duurzaam wonen?

Nieuwbouw

Het woningtekort is nijpend. Alle drie de partijen willen de woningschaarste landelijk aanpakken. Verder pleiten alle partijen uit de top-3 voor meer diversiteit in de bouw. Hierdoor moeten ook starters en senioren een woning kunnen vinden die aansluit bij hun levensfase. Hierin verschillen de partijen:

  • VVD: Er komt een nationaal bouwfonds en de lasten voor bouwers worden verlaagd. De focus bij nieuwbouw ligt op betaalbare koop- en huurwoningen. Er kan zowel binnen als buitenstedelijk gebouwd worden. Om te zorgen dat bouwgrond benut wordt, komt er speciaal hoger OZB-tarief voor onbebouwde woning grond.

  • D66: Inzetten op meer bouw in alle delen van het land. Om woningbouw mogelijk te maken is D66 bereid de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen. Er komt er een crisisbouwfonds om te voorkomen dat nieuwbouw stil komt te liggen bij een economische crisis. Innovatief bouwen moet worden gestimuleerd. Door woningen deels in een fabriek te maken, gaat de bouw sneller, beter én goedkoper. In een fabriek geproduceerde woningen kunnen ook makkelijker worden aangepast. Zo kunnen woningen eenvoudiger voldoen aan woonwensen in iedere levensfase.

  • PVV: Er moet meer én sneller bouwgrond beschikbaar komen. Bouwvergunningen moeten bovendien sneller worden verstrekt. Vooral in het middensegment moeten meer huizen komen, zowel voor koop als huur.


Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek blijft een bron van discussie. Zo vindt de PVV dat er niets aan deze regeling veranderd moet worden. VVD en D66 denken daar anders over.

  • VVD: De hypotheekrenteaftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd tot er nog één tarief over is. Zo kan de hypotheekrenteaftrek toch blijven bestaan. De opbrengst van het afbouwen wordt teruggegeven door de inkomstenbelasting te verlagen.

  • D66: De hypotheekrenteaftrek wordt volledig afgebouwd. In ruil wordt de inkomstenbelasting verlaagd. D66 heeft ook het plan om het eigenwoningforfait te verhogen om de vermogensongelijkheid tegen te gaan. Dit betekent wel dat huizenbezitters met hoge WOZ- waarde meer inkomstenbelasting moeten betalen.


Duurzaam wonen

De PVV wilt stoppen met de ‘’belemmerende’’ regels rondom het klimaat, milieu en stikstof. D66 en VVD willen duurzaam wonen aantrekkelijker maken op de volgende manier:

  • VVD: Verduurzaming van de eigen woning moet fiscaal aftrekbaar zijn via het eigenwoningforfait. Duurzame investeringen worden zo niet beboet als de woningwaarde stijgt door de maatregelen.

  • D66: Financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd. Zo kan bij het berekenen van de maximale hypotheek rekening gehouden worden met de (lage) energielasten. Daarnaast is het streven om klimaatneutraal te bouwen met klimaatneutrale bouwstoffen. Hiervoor moet wel de bouwregelgeving aangepast worden.


Het is nog afwachten welke plannen daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Eerst moet er nog een coalitie gevormd worden. Daarnaast is niet ongebruikelijk dat er bij de coalitievorming water bij de wijn gedaan wordt. Heilige huisjes blijken dan ineens vrij fragiel. Zeker is wel dat meer bouwen hoog op de agenda staat, van links tot rechts.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie