Nieuws

Streep door huurverhoging in sociale sector

Elk jaar mag de huur van een woning verhoogd worden. In de particuliere sector gelden er geen regels voor deze verhoging, in de sociale sector wel. Behalve dit jaar, de huren zijn bevroren.

vrijdag 5 maart 2021
Streep door huurverhoging in sociale sector

Jaarlijks mogen de huren verhoogd worden. Dit geldt zowel voor de sociale als de vrije huursector. Alleen in de sociale sector gelden beperkingen voor die verhoging. De overheid bepaalt deze regels. Door de pandemie worden de huren in de sociale sector dit jaar niet verhoogd.

Aan de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector geldt in principe geen maximum. Om extreme verhogingen te voorkomen, kun je in het huurcontract afspreken met hoeveel procentpunten de huur maximaal verhoogd mag worden. Dit wordt een indexeringsclausule genoemd. In een paar uitzonderingsgevallen mag de huur nogmaals verhoogd worden. Bijvoorbeeld als er energiebesparende maatregelen zijn genomen of als de woning is verbeterd.

Inkomen bepaalt huurverhoging sociale sector

In de sociale huursector bepaalt jouw inkomen voor een groot deel met hoeveel procentpunten de huur verhoogd wordt. Jaarlijks stelt de overheid een inkomensgrens en de maximale procentuele verhogingen vast. In 2021 is de inkomensgrens vastgelegd op €44.655. Is jouw gezamenlijk inkomen lager dan die grens, in dat geval mag de huurverhoging maximaal 2,4% stijgen. Bij een hoger inkomen geldt het maximum van 5,4%.

Bij het bepalen van de huurverhoging wordt echter niet gekeken naar het gezamenlijk inkomen van het jaar waarin we leven. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar eerder. In 2021 geldt dus het gezamenlijk inkomen van 2019. Is dit hoger dan €44.655? Je betaalt dan het hogere percentage.

Twee uitzonderingen voor laag percentage huurverhoging

Er gelden twee uitzonderingen wanneer je toch gebruik mag maken van het lagere huurverhogingspercentage, terwijl het gezamenlijk inkomen hoger is dan de inkomensgrens:

  • Minstens 1 lid van het huishouden krijgt AOW
  • Het huishouden bestaat uit meer dan vier personen


Het inkomen van kinderen en de inkomensgrens

Het inkomen voor inwonende kinderen tot €20.940 wordt niet meegerekend voor de inkomensgrens. Ook hier wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden. Voorwaarde is wel dat het inwonende kind niet ouder is dan 22 jaar aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Dit geldt voor alle kinderen in het huishouden, inclusief stief- en pleegkinderen.

Huurverhoging sociale sector in 2021 bevroren

Wie in het sociale segment huurt, hoeft dit jaar niet te vrezen voor een huurverhoging. Demissionair minister Ollongren heeft de motie om de huren te bevriezen overgenomen. Twee keer eerder was deze motie al aangenomen door de Kamer, maar gaf Ollongren niet thuis. Hierop nam de Eerste Kamer een zeldzame motie van afkeuring aan. De huur in de sociale sector mag in 2021 alleen verhoogd worden als er aanpassingen aan de woning gedaan worden of als de woning wordt verduurzaamd. Voor woningcorporaties en verhuurders is dit een flinke klap. Verhuurders worden gecompenseerd via de verhuurdersheffing. Die gaat omlaag. Hier wordt 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Het bevriezen van de huren in de sociale sector biedt voor veel huishoudens de nodige financiële lucht. Zeker nu de coronacrisis aanhoudt. Mogelijk komt er ook verlichting voor huurders in de particuliere sector. Onlangs is een motie in de Tweede Kamer aangenomen om huurverhogingen ook daar te maximeren. Binnenkort buigt de senaat zich hierover. We houden je op de hoogte.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie