Nieuws

Tijdelijk twee woningen gehad? Recht op dubbele hypotheekrenteaftrek

Vanaf maart staat jouw belastingaangifte weer voor je klaar. Als je tijdelijk twee woningen hebt gehad, heb je onder voorwaarden voor beide woningen recht op hypotheekrenteaftrek. Let daarnaast op het berekenen van het eigenwoningforfait in die situatie.

woensdag 10 februari 2021
Tijdelijk twee woningen gehad? Recht op dubbele hypotheekrenteaftrek

Bij je belastingaangifte mag je in principe alleen hypotheekrente aftrekken als je zelf  in de woning woont. Hier zijn uitzonderingen op, zoals de zogenaamde verkoopregeling. Je oude woning staat dan nog te koop terwijl je al een nieuwe woning hebt. In die situatie mag je voor beide woningen hypotheekrenteaftrek toepassen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Daarnaast zijn er specifieke regels voor het eigenwoningforfait.

Om te beginnen is van belang hoe het eigenwoningforfait wordt berekend over het jaar waarin je verhuist. Na een verhuizing heb je mogelijk tijdelijk twee woningen in bezit gehad. De Belastingdienst vraagt om voor de periode dat je in woning A hebt gewoond het eigenwoningforfait op te tellen bij de periode die je in woning B woonde.

Rekenvoorbeeld eigenwoningforfait bij verhuizing

Op 10 april 2020 ben je verhuisd van woning A naar woning B. In dat jaar heb je 100 dagen in je oude woning gewoond en 265 dagen in de nieuwe. Woning A had een WOZ-waarde van €200.000 en woning B heeft een WOZ-waarde van €300.000. Het EWF bedraagt in 2020 0,6 procent.

Over het hele jaar zou het EWF voor woning A €1.200 bedragen en voor woning B €1.800. Omdat je maar 100 dagen in woning A hebt gewoond hoef je het EWF maar over die 100 dagen te rekenen. Dat is €328 (€1.200 / 365 dagen x 100). Hetzelfde geldt voor woning B, daar heb je 265 dagen in gewoond en betaal je €1.306 ( €1.800 / 365 dagen x 265). In totaal komt het EWF uit op €1.634.

Hypotheekrenteaftrek als je oude woning nog te koop staat

Ben je onlangs verhuisd maar is je vorige woning nog niet verkocht? In die situatie kun je onder voorwaarden gebruik maken van de verkoopregeling. Dit mag voor maximaal drie jaar. Naast aftrek van de hypotheekrente vallen hier ook eenmalige aftrekposten onder. Denk aan kosten voor het afsluiten van de hypotheek, de notaris en erfpacht. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • De woning staat te koop
  • De woning staat leeg en is niet bewoond
  • De woning was in het jaar van verhuizing of in één van de drie voorgaande jaren jouw hoofdverblijf.


Als je oude woning na drie jaar nog niet is verkocht, valt de woning en de schuld in box 3. In deze box telt de woningwaarde mee voor de vermogensbelasting. Is je hypotheekschuld lager dan de marktwaarde van dat moment? In dat geval is er sprake van overwaarde, wat weer invloed heeft op de renteaftrek voor je nieuwe woning. Meer daarover lees je in dit artikel over de bijleenregeling.

Eigenwoningforfait als je oude woning nog te koop staat

Vul in het jaar van verhuizing voor beide woningen het EWF in. Voor de te koop staande woning mag je €0 invullen over de periode dat je er niet meer woont. Verhuis je bijvoorbeeld op 1 mei naar de nieuwe woning? Neem EWF voor de oude woning mee tot 1 mei. Vervolgens mag je voor maximaal drie jaar alleen EWF opgeven voor de woning die je nu als hoofdverblijf gebruikt.

Als je tijdelijk twee woningen hebt, mag je onder voorwaarden voor beide woningen hypotheekrente aftrekken. Daarnaast hoef je het eigenwoningforfait niet te rekenen voor de periode dat je niet in de woning hebt gewoond. In een volgend artikel lichten we toe hoe de Belastingdienst omgaat met een aangekochte woning die nog gebouwd of verbouwd moet worden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie