Nieuws

Ambitieus plan moet 1 miljoen woningen opleveren

Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen en de betaalbaarheid van woonruimte wordt een steeds groter probleem. Hoogste tijd voor een actieplan!

woensdag 17 februari 2021
Ambitieus plan moet 1 miljoen woningen opleveren

Een coalitie van 34 organisaties op woongebied, gemeenten en provincies gaan met een actieplan het woningtekort te lijf. Doelstelling van het actieplan is het bouwen van 1 miljoen woningen in de komende tien jaar. Daarnaast moet het plan woonruimte betaalbaar maken en houden, zowel voor kopers als huurders. Het aantal van 1 miljoen is een ambitieus streven gezien de cijfers uit de afgelopen jaren.

‘Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren’, zo vindt de coalitie. Om dit te bereiken is een actieplan opgesteld dat een volgend kabinet uit kan rollen.

Actieplan wonen

Het actieplan wonen bevat onder andere de onderstaande punten.

  • Woningbouw: ontwikkelaars, professionele beleggers en woningcorporaties gaan samen een miljoen nieuwe woningen bouwen in de komende tien jaar. Een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen.

  • Betaalbare woningen: corporaties en commerciële verhuurders houden bij de toewijzing van huur- en koopwoningen rekening met starters, doorstroom en doelgroepen. De huur van sociale huurwoningen van woningcorporaties stijgt de komende jaren met inflatie, ook de huurontwikkeling in het middeldure segment wordt gematigd. Banken blijven hypotheken verstrekken tot 100% van de waarde van woningen, zodat starters en doorstroom naar koopwoningen gestimuleerd wordt. De huurtoeslag blijft bestaan.

  • Leefbare wijken en zorg voor bewoners: gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties gaan intensiever samenwerken met elkaar en met bewoners in wijken. Zij maken afspraken binnen een gebiedsgerichte aanpak onder regie van de gemeente. Er gaat extra geld naar leefbaarheid en er komen meer wijkbeheerders.

  • Ouderenwoningen: woningcorporaties bouwen de komende 15 jaar 50.000 woongelegenheden voor ouderen in geclusterde woonvormen en investeren jaarlijks 40 miljoen in het levensloopbestendig maken van woningen. Ook professionele beleggers investeren in nieuw zorgvastgoed.

  • Verduurzaming woningen: er moet een landelijk uitvoeringsprogramma komen, gemeentes hebben lokaal een regierol. De overheid ondersteunt particulieren praktisch en financieel zodat ze woonlastenneutraal kunnen verduurzamen. Woningcorporaties kunnen tot 2030 zo’n 450.000 woningen aardgasvrij-ready maken en 285.000 woningen met een laag energielabel met voorrang verduurzamen.


Waar komt het geld voor de plannen vandaan?

Om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk om de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van € 300 miljoen per jaar en stelt de coalitie twee regelingen voor: een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds.

Ambitieus plan

Vorig jaar zijn er 69.000 nieuwe woningen toegevoegd aan het woningaanbod. De nieuwbouw bleef in de afgelopen jaren steevast achter bij het streven (75.000) van de overheid. In de komende jaren moet er juist nog een flinke schep bovenop gedaan worden. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre het plan realistisch is. Het vereist de medewerking van alle betrokken partijen. Zo kan een aannemer alleen aan de slag als er beschikbare grond is, de vergunningen rond zijn en een bank geld beschikbaar stelt. Het stroomlijnen van het totale proces is een behoorlijke uitdaging, zelfs met afspraken uit een actieplan.

Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. De schaarste drijft de woningprijs steeds verder op, waardoor wonen voor veel mensen onbetaalbaar dreigt te worden. Hoogste tijd voor het volgende kabinet om het actieplan hoog op de agenda te zetten.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie