Nieuws

Herstelzorg Corona mogelijk vanuit de basiszorgverzekering

Voor mensen bij wie het coronavirus flink heeft huisgehouden, wordt herstelzorg vergoed vanuit het basispakket. Er gelden wel voorwaarden en je hebt een verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig.

donderdag 15 oktober 2020
Herstelzorg Corona mogelijk vanuit de basiszorgverzekering

Het covid-19 virus is alles behalve voorspelbaar. De één komt er af met een kuchje en wat koorts. De ander ligt aan de beademing op de intensive care. Ook de naweeën van het virus verschillen sterk per persoon. Waar de één zo weer op de been is, hebben anderen nog maanden last van ernstige vermoeidheid of verlies van spierkracht. Voor mensen die zwaar onder het covid-19 virus hebben geleden, wordt herstelzorg vergoed vanuit het basispakket.

Vanuit het basispakket wordt onder andere standaard de huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg vergoed. Paramedische zorg zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc. valt hier dus niet onder. Veel mensen die herstellen van covid-19 hebben juist baat bij deze paramedische zorg. Sinds 18 juli worden, onder voorwaarden, de volgende behandelingen vergoed vanuit het basispakket:

  • Fysio- en oefentherapie, maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie, maximaal 8 uur
  • Diëtetiek, maximaal 7 uur
  • Logopedie, geen maximum


Vergeet niet dat voor bovengenoemde zorg het eigen risico geldt.

Beoordeling door huisarts of medisch specialist

De aanvullende dekking is bedoeld voor iedereen die ernstig ziek is geweest door corona. Het maakt hierbij niet uit of je op de IC hebt gelegen of thuis ernstig ziek bent geweest. Heb je in het ziekenhuis gelegen? In dat geval bepaalt een medisch specialist of je in aanmerking komt voor de herstelzorg.
Voor mensen die thuis ziek waren, maakt de huisarts deze beoordeling.

Beperkte duur herstelzorg

Zorginstituut Nederland verwacht dat de extra zorg voldoende is om mensen binnen zes maanden weer op te lappen. Daarom is de nazorg beperkt tot zes maanden. Na drie maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Hierbij wordt beoordeeld óf en hoe de zorg wordt voortgezet. Houden de klachten na die zes maanden aan? Dan wordt alleen in uitzonderlijke gevallen de behandeling met zes maanden verlengd. Een medisch specialist oordeelt hierover.

Voorwaarden van de herstelzorg

Voor herstelzorg die begint op of na 1 november 2020 geldt dat je binnen 4 maanden, na het einde van het acute infectie stadium, een verwijzing voor paramedische zorg moet aanvragen. Vervolgens moet de eerste behandelsessie binnen één maand plaatsvinden. Bij herstelzorg die voor 1 november 2020 is gestart geldt deze voorwaarde niet.

Daarnaast heb je de verplichting mee te werken aan een onderzoek naar de effecten en kosten van de herstelzorg. Jouw medische gegevens worden dan anoniem gedeeld met een onderzoeksteam.

Deze extra vergoeding vanuit het basispakket loopt minimaal een jaar. Begin 2021 zal minister Van Ark bepalen of de maatregel wordt verlengd. We hopen dat dan inmiddels ook meer zicht is op een vaccin en effectieve behandelmethodes.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie