Nieuws

Yarden moet versobering uitvaartverzekering terugdraaien

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft de dekking van haar natura uitvaartpolissen teruggeschroefd. Een groep verzekerden was het er niet mee eens. De kantonrechter geeft ze gelijk en noemt de wijziging niet rechtmatig.

maandag 14 september 2020
Yarden moet versobering uitvaartverzekering terugdraaien

Uitvaartverzekeraar Yarden wijzigde op eigen houtje de verzekeringsdekking van 290.000 polissen. Een groep van 19 polishouders gingen hiertegen in verweer bij de kantonrechter. Die gaf ze grotendeels gelijk en sommeert Yarden om de versobering van de dekking per 1 januari 2021 terug te draaien. Dit brengt de verzekeraar verder in de problemen, al is het niet automatisch zo dat de uitspraak op iedereen met een Yarden-polis van toepassing is.

Om te beginnen even terug naar de oorsprong van de problemen. In het verleden heeft Yarden veel naturapolissen aan de man en vrouw gebracht. Verzekerden krijgen bij een naturapolis geen geldbedrag uitgekeerd na overlijden. In plaats daarvan wordt de uitvaart verzorgd, zonder dat er een factuur volgt. Nu zijn de kosten voor een uitvaart in de afgelopen jaren gestegen. Yarden heeft hier onvoldoende rekening mee gehouden en zag de inkomsten uit premies en beleggingen niet met hetzelfde tempo meestijgen.

Versoberde dekking uitvaartverzekering

Als oplossing voor oplopende tekorten heeft Yarden een limiet ingesteld op de kosten die door de verzekering worden gedekt. Uitvaartkosten boven de €3.200 moeten verzekerden met een dergelijke polis zelf betalen. De rekening kan aardig oplopen, aangezien zelfs een relatief sobere uitvaart al snel minimaal €6.500 kost. Een tarief dat in de loop van de tijd verder stijgt als gevolg van inflatie.

Oordeel kantonrechter: wijziging moet teruggedraaid worden

In uitzonderlijke gevallen mag de verzekeraar conform de voorwaarden de dekking wijzigen zonder toestemming van de verzekerden. De Nederlandsche Bank gaf toestemming in deze situatie. Ook klachteninstituut Kifid verwierp een eerdere klacht en stelde de verzekeraar in het gelijk. De kantonrechter denkt daar duidelijk anders over en stelt dat de wijziging teruggedraaid dient te worden voor de 19 polissen. Als reden wordt onder andere het volgende aangevoerd:

  • De benadeelde personen hebben zich van 1956 tot en met 1988 aangesloten bij de voorloper van Yarden, AVVL. Zij hebben zich aangesloten onder destijd geldende voorwaarden. Pas daarna is de verzekering tot stand gekomen zoals deze nu wordt aangeboden.
  • De rechter stelt dat Yarden te veel aangestuurd heeft op de versobering van de dekking in een opgesteld herstelplan, om hiermee slecht uitgepakte beslissingen uit het verleden te compenseren.
  • De kantonrechter stelt vast dat: ‘’het herstelplan is door Yarden eenzijdig en zelfstandig opgesteld. De oorzaak van de precaire financiële positie van Yarden vindt zijn oorsprong in de wijze waarop Yarden haar bedrijfsvoering heeft uitgevoerd en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen’’.


Vooral het laatste punt is een pijnlijke. Yarden krijgt het verwijt zich onvoldoende te hebben ingespand om de financiële huishouding op orde te houden, bijvoorbeeld door geld opzij te zetten om stijgende uitvaartkosten of tegenvallende beleggingen op te vangen.

Case closed?

De uitspraak van de kantonrechter is duidelijk maar zegt niet alles. Zo is de uitspraak gedaan voor de specifieke groep van 19 verzekerden die zich bij de voorganger van Yarden hebben aangemeld. Dat geldt niet voor iedereen met een naturapolis. Daarnaast is het mogelijk dat een bodemrechter tot een andere conclusie komt. In tegenstelling tot de kantonrechter beoordeelt die ook in hoeverre het terecht is dat De Nederlandsche Bank het herstelplan van de verzekeraar eerder heeft goedgekeurd.

Het valt te verwachten dat Yarden zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij het besluit van de kantonrechter, gezien de grote financiële gevolgen voor de verzekeraar. De dekking voor 19 verzekerden weer verruimen zal geen probleem opleveren. Het risico voor de verzekeraar is vooral dat de brand overslaat naar de totale groep van 290.000 polishouders.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie