Nieuws

Klagende Yarden klant vangt bot bij Kifid

Een verzekering verstrekken en vervolgens tijdens de looptijd de dekking aanpassen. Dat kan toch zeker niet zomaar? Wel in uitzonderlijke gevallen, zoals Yarden die de dekking van haar naturapolis terug heeft versoberd.

maandag 31 augustus 2020
Klagende Yarden klant vangt bot bij Kifid

Uitvaartverzekeraar Yarden voerde afgelopen januari een versobering door voor 390.000 verzekerden. Een deel van de dekking kwam te vervallen. Dit tegen het zere been van veel polishouders. De bij het Klachteninstituut ingediende klacht werd niet gehonoreerd. De verzekeraar staat in haar recht met het aanpassen van de voorwaarden, zo is de uitspraak.

De klacht is ingediend door een gezin waarvan zowel de ouders als twee kinderen een bewuste Yarden-polis hebben. Ze zijn van mening dat het wijzigen van de vergoeding niet strookt met de voorwaarden.

Klanten Yarden moeten uitvaart deels zelf betalen

Veel mensen hebben in het verleden een naturapolis afgesloten bij Yarden. Daar is op zich niets mis mee. Dit type verzekering keert na overlijden geen bedrag uit. In plaats daarvan worden de kosten voor de uitvaart vergoed. Het probleem is dat deze kosten in de loop van de tijd harder zijn gestegen dan waar Yarden rekening mee heeft gehouden. De inkomsten aan verzekeringspremies blijven achter ten opzichte van deze kostenstijging, met een dreigend faillissement tot gevolg.

Om het tij te keren heeft Yarden de dekking gemaximeerd op €3.200. Uitvaartkosten boven dit bedrag zijn voor rekening van de verzekerden zelf. Dat kan een forse extra kostenpost zijn, zeker als er voor meerdere gezinsleden een polis is afgesloten. In de praktijk kunnen de kosten fors hoger uitvallen. Uitvaartverzorger Monuta stelt dat een crematie al snel €6.500 kost en een begrafenis €8.500. Zelfs al zou Yarden het voor minder kunnen verzorgen, wordt duidelijk dat de versoberde dekking krap is.

Mag dat zomaar, de dekking aanpassen?

Een verzekering verstrekken en vervolgens tijdens de looptijd de dekking aanpassen. Dat kan toch zeker niet zomaar? Inderdaad, dat is niet gebruikelijk. Toch oordeelt het Kifid dat Yarden wel correct handelt. Het instituut stelt dat de maatregelen onderdeel uitmaken van een financiële reddingsoperatie. Zonder de versobering zou de verzekeraar failliet kunnen gaan. De polishouders zijn in dat geval nog slechter af, zo is de visie. Daarnaast is in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van de gemaakte afspraken.

De uitspraak van het Kifid is nog niet het sluitstuk van de zaak. Een groep verzekerden laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. Het is nog maar de vraag of die een ander oordeel velt dan het Kifid.

Dit kan je zelf doen

Heb je zelf een naturapolis bij Yarden? Je kunt zelf ook actie ondernemen. Bijvoorbeeld door in overleg met Yarden je maandelijkse premie te verhogen. Dit compenseert het bedrag dat je anders te weinig opbouwt. Een andere optie is zelf periodiek geld opzij zetten. Het opzeggen van de verzekering is ook mogelijk, je hebt daarbij deze keuzes:

  • Uitvaartverzekering afkopen
    Je krijgt een eenmalige uitkering van het eventuele bedrag dat je al aan premies hebt ingelegd. Vervolgens ben je niet meer verzekerd voor de uitvaart. De hoogte van het bedrag hangt af van de periode waarin je premie betaald hebt.

  • Uitvaartverzekering premievrij maken
    Hierbij spreek je met de verzekeraar een nieuw bedrag af dat wordt uitgekeerd bij overlijden. Dat bedrag is gebaseerd op de premie die je tot dan toe betaald hebt en staat vast. De maandelijkse premiebetaling stopt vanaf dat moment.


Polishouders worden met de versoberde dekking de dupe van het beleid van de uitvaartverzekeraar. Het niet incalculeren van kostenstijgingen lijkt een aardige misser. Toch heeft protest vooralsnog weinig uitgehaald. De vraag is of een rechtbank de verzekeraar wel wil dwingen om geld uit te geven dat er eigenlijk niet is.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie