Nieuws

Geen gedwongen woningverkopen tot juli

Normaal gesproken loop je het risico op gedwongen verkoop van je huis als je jouw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Het kabinet heeft met geldverstrekkers afgesproken dit tot in ieder geval juli niet te doen.

dinsdag 7 april 2020
Geen gedwongen woningverkopen tot juli

Goed nieuws voor huiseigenaren die zich zorgen maken over hun financiële positie. Tot 1 juli zullen er geen gedwongen woningverkopen plaatsvinden. Dit hebben banken en verzekeraars afgesproken met de Rijksoverheid. Deze toezegging geldt ook wanneer je al gebruik maakt van regelingen die je financieel ondersteunen.

Eerder al werd bekend dat bij veel banken een betaalpauze van de hypotheekbetaling mogelijk is. Daarnaast kunnen ondernemers een beroep doen op het steunpakket dat de overheid heeft opgetuigd.

Uitstel van betaling hypotheek

Het is geen garantie dat de financiële ondersteuning vanuit de overheid voldoende is om uit de problemen te blijven. Bijvoorbeeld wanneer de steun niet het totale verlies aan inkomen compenseert. In die situatie zoeken geldverstrekkers naar passende oplossingen, zoals de eerder genoemde betaalpauze. Tot 1 juli volgt geen gedwongen verkoop als er zicht is op een oplossing.

Gedwongen verkoop komt weinig voor

Gedwongen verkoop komt relatief weinig voor, gemiddeld zo’n 500 keer per jaar. Geldverstrekkers houden doorgaans nauwlettend in de gaten of een huiseigenaar zijn lasten nog kan dragen. De verstrekkende gevolgen van deze coronacrisis heeft echter iedereen verrast, inclusief geldverstrekkers. Huiseigenaren nu uit hun huis zetten is voor niemand de meest gewenste oplossing.

Tijdelijke oplossing

Verkoop kan nog wel plaatsvinden als de geldverstrekker en jij gezamenlijk besluiten dat het voor beide partijen nu de beste oplossing is, bijvoorbeeld omdat je de hypotheeklasten ook op de langere termijn niet kan dragen en er een andere geschikte woning voorhanden is. Dit geeft geldverstrekkers de nodige ruimte om aan te dringen op een andere oplossing dan alleen uitstel van betaling.

Geen vrijbrief voor wietplantage op zolder

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) plaatst nog een kanttekening bij de gemaakte afspraken. De uitzondering op gedwongen verkoop als er sprake is van criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van de woning, bedreiging of leegstand. De regeling is dan ook geen vrijbrief voor een wietplantage op zolder.

Daarnaast geeft het ministerie aan dat huiseigenaren ‘actief’ moeten zoeken naar financiële ondersteuning. Denk hierbij aan steun door gemeente, bijzondere bijstand vanuit het UWV of het wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst.

De afspraken gelden in eerste instantie tot 1 juli. Intussen doe je er goed aan om zelf te onderzoeken van welke regelingen je eventueel gebruik kunt maken. Een regeling bij de bank is immers geen kwijtschelding van schulden, een uitgestelde betaling moet vroeg of laat alsnog voldaan worden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie