Nieuws

Kan jouw bank eenzijdig je rekening opzeggen?

Een vrij opneembare spaarrekening met 1,5 rente, een droom voor iedere spaarder. Klanten bij ABN ontvingen deze rente op een spaarrekening uit het verleden. Helaas gaat daar nu een streep door.

maandag 28 oktober 2019
Kan jouw bank eenzijdig je rekening opzeggen?

ABN AMRO verlaagde recent als eerste grootste bank de spaarrente naar 0,01 procent. Niet alleen met deze primeur haalde de staatsbank het nieuws. Een spaarrekening werd tegen de wil van een klant eenzijdig opgezegd. Dit terwijl het bij aanvang om een rekening voor onbepaalde tijd ging. Financieel klachtenloket Kifid stelt de bank in het gelijk. Kan ook jouw bank eerder gemaakte afspraken verbreken als dat beter uitkomt? Gelukkig ligt het genuanceerder.

De bovengenoemde situatie gaat over een Kapitaalmarktindex Rekening (KMIR). Het bijzondere aan deze rekening is de spaarrente, die bestaat uit de kapitaalmarktrente plus een opslag. Door deze constructie ontving de spaarder maar liefst 1,5 procent rente. Een rente waar geen reguliere spaarrekening zelfs maar in de buurt komt.

Geen looptijd, spaarrekening toch beëindigd

De rekening had bij het afsluiten in 1995 geen afgesproken looptijd en een variabele rente. Anders dan bij een deposito was dus niet vooraf bekend dat er een eind aan de rekening kon komen. Nu blijkt in de praktijk dat dit wel het geval is. De bank heeft in 2010 een opzegregeling geïntroduceerd en deze ook opgenomen in ‘de Voorwaarden ABN AMRO Kapitaalmarktindex Rekening 2018’. De bepaling luidt als volgt:

“Zowel de rekeninghouder als ABN AMRO kunnen de rekening op elk gewenst moment en tegen elke gewenste datum opzeggen’’.

Klant eist 6.900,00 euro

De rekeninghouder kreeg afgelopen januari van de bank twee maanden de tijd om een andere bestemming voor het spaargeld te zoeken. Te kort, een overgangstermijn van twee jaar vond de spaarder reëel. Daarnaast was hij het niet eens met het geboden alternatief, een standaard rekening met 0,03 procent rente. Ter compensatie eiste de klant een schadevergoeding van €6.900, wat gelijk staat aan de oorspronkelijke rentevergoeding over twee jaar.

Bank in het gelijk gesteld

Klachtenloket Kifid stelt de bank op alle fronten in het gelijk. Het wijzigen van de voorwaarde ging niet tegen de regels in, waardoor het invoeren van een opzegmogelijkheid ook niet onreglementair was. Verder heeft de bank voldoende zwaarwegende redenen om de rekening op te heffen, zo is het loket van mening. De bank maakt bijvoorbeeld verlies op het spaarproduct. Het Kifid oordeelt verder dat de opzegtermijn van twee maanden onder de norm van ‘redelijkheid en billijkheid’ valt. Hiermee is de schadevergoeding van tafel.

Vaste afspraken bij deposito’s

Wil je zeker weten dat de rekening een vaste looptijd en rente heeft? In dat geval is een spaardeposito de oplossing. Helaas is de rente op een dergelijke rekening nauwelijks interessant op dit moment. Soms ontvang je zelfs minder rente op een deposito dan op een rekening met een vrij opneembaar saldo. Om die reden biedt onder andere ING sinds kort geen 10-jarige deposito’s meer aan.

Meer klachten in behandeling

Het Kifid buigt zich op dit moment over soortgelijke klachten van andere spaarders. De instantie geeft weinig hoop met de opmerking dat de eerdere uitspraak richtinggevend is. Wel kunnen specifieke omstandigheden per situatie voor een afwijkend oordeel zorgen.

Het door de bank opheffen van de rekening is voor de klant een domper. Gelukkig is het niet zo dat banken afspraken zo maar kunnen breken als ze dat beter uitkomt. De redenen moeten zwaarwegend zijn en conform voorwaarden. Duidelijk is wel dat het lezen van kleine lettertjes geen verspilde moeite is, zeker als deze gewijzigd worden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie