Nieuws

Verplicht aflossen op een ‘aflossingsvrije lening’

Op een doorlopend krediet hoef je in principe niet af te lossen tijdens de looptijd. Dat privilege staat onder druk. Ook bij bestaande leningen kan aflossen toch worden vereist, zo blijkt uit een recent geschil.

maandag 12 augustus 2019
Verplicht aflossen op een ‘aflossingsvrije lening’

In 2016 sloten twee mensen samen een doorlopend krediet. Bij dit type lening is aflossen niet verplicht. Je spreekt met de geldverstrekker een bedrag af dat je maximaal kunt lenen. Tijdens de looptijd is het aan jou wanneer je daadwerkelijk een beroep doet op de lening. Rente betaal je alleen over de geleende bedragen en aflossen hoeft pas op het eind van de looptijd. Of toch niet?  Het eerder genoemde stel wordt door hun bank verplicht om af te lossen. Hiervoor moet de bank eenzijdig de voorwaarden van de lening aanpassen.

Bij de case gaat het om een lening bij ABN Amro. De hoogte van het krediet bedraagt €70.000. In het kader van de zorgplicht ziet de bank zich genoodzaakt om aflossen toch te verplichten. De klant is het daar niet mee eens en tekent bezwaar aan. De Geschillencommissie verwerpt het bezwaar en stelt de bank in het gelijk.

Case verplicht aflossen doorlopend krediet

De klanten voerden diverse redenen aan bij hun protest tegen het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden. Allereerst wordt de bank verweten misbruik te maken van haar opzeggingsbevoegdheid. Verder wordt de vergelijking gemaakt met aflossingsvrije hypotheken, waarbij de huiseigenaar ook niet opeens verplicht kan worden toch af te lossen. Een ander argument is dat er al vrijwillig de helft van de kredietsom is afgelost. Dit maakt de voorbeelden die de bank in stelling brengt minder relevant, zo stellen de ontevreden klanten.

Belang bank doorslaggevend

De geschillencommissie van het Kifid, waar consumenten terecht kunnen met hun bezwaar, stelt de bank in het gelijk. Wat bijdraagt aan dit oordeel is het feit dat de bank graag met de klanten in gesprek ging om een passend alternatief te zoeken. Die wilden op hun beurt geen alternatief maar eisten het voortzetten van de lening onder dezelfde voorwaarden.
Daarnaast heeft de bank voldoende aangetoond dat haar belangen bij het beëindigen van de overeenkomst dienen te prevaleren boven het belang van Consumenten. Deze raadselachtige zin komt uit de uitspraak en heeft alles te maken met de gewijzigde visie op aflossingsvrij aflossen.

Aflossingsvrij in de ban

In het verleden was een aflossingsvrije lening de normaalste zaak van de wereld. Tijden veranderen en inmiddels wordt aflossen steeds meer gezien als verstandig financieel handelen. Deze ommezwaai wordt aangewakkerd door de overheid en instanties als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Net als de Nederlandse Bank spoort deze toezichthouder banken aan om over te gaan op leningen waar (deels) op afgelost dient te worden, ook wanneer deze in het verleden gesloten zijn. Banken die er gehoor aan geven hebben hun klanten hier als het goed is al over geïnformeerd.

Hoofdreden voor de terughoudendheid is het beschermen van consumenten. Door af te lossen daalt het risico dat aan het eind van de looptijd problemen ontstaan bij het aflossen van de dan openstaande schuld. Daarnaast zijn de gevolgen van een eventuele rentestijging in de toekomst kleiner naarmate de schuld kleiner is.

Uitspraak richtinggevend

De geschillencommissie geeft aan dat er in soortgelijke situaties eenzelfde uitspraak te verwachten valt. Wel met de kanttekening dat geldverstrekkers per klant moeten beoordelen of er noodzaak is om aflossen verplicht te stellen. Stel de klant gaat bijna met pensioen en heeft uitzicht op een riant pensioeninkomen, of heeft een woning met veel overwaarde. In dergelijke situaties kunnen er meer mogelijkheden zijn om aan het eind van de looptijd af te lossen. De vraag is of banken daar een boodschap aan hebben in deze tijd.

Veel banken bieden al geen volledig aflossingsvrije kredieten meer aan. Daarnaast is maximaal opnemen is niet altijd meer toegestaan tijdens de totale looptijd. Ook bestaande aflossingsvrije leningen worden ook aan banden gelegd. De hete adem van toezichthouders in de nek is voor banken geen stimulans voor een soepel beleid. Zo verdwijnt volledig aflossingsvrij langzaam uit het financiële straatbeeld.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie