Nieuws

Verplichte arbeidsongeschiktheid ZZP-ers nog in kinderschoenen

Als ZZP-er moet je in de toekomst verplicht aan de AOV. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Helder is wel dat de daadwerkelijke invoering nog wel even op zich laat wachten.

dinsdag 18 juni 2019
Verplichte arbeidsongeschiktheid ZZP-ers nog in kinderschoenen

Onderdeel van het recente pensioenakkoord is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Veel zelfstandigheden zijn bepaald niet enthousiast. Ze vrezen hoge kosten en willen snel duidelijkheid over de verdere invulling van de verplichting. Daarnaast klinkt de kritiek dat een AOV niet in een pensioenakkoord thuis hoort. Aan het kabinet de uitdaging om in de komende tijd de details verder uit te werken.

Het kabinet, het FNV en werkgeversorganisaties hebben nog even. Volgens de huidige planning dient er vanaf de zomer van 2020 een concreet voorstel te liggen. Gezien de omvang van de klus is het zeer de vraag of het kabinet de regeling volledig zal of kan oppakken. Bovendien is een voorstel nog geen definitieve regeling. Hoe lang het gaat duren voordat de verplichting een feit is, is dus maar de vraag.

Waarom een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers?

De verplichte AOV is onder meer te danken aan de vakbonden en partijen als de PvdA en GroenLinks. De organisaties stellen dat ZZP-ers oneerlijk concurreren met vaste werknemers. Voor het inhuren van een ZZP-er hoeft een werkgever geen premies af te dragen. Dit maakt dat ze onterecht in het voordeel zijn, zo is de mening.

Een andere reden is de kwetsbaarheid van de groep ZZP-ers zelf. In de afgelopen jaren is het aantal ZZP-ers flink gestegen. Lang niet altijd zorgen de zelfstandigen zelf voor een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is het door ziekte niet meer mogelijk om te werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Er is in dat geval geen vangnet voor zaken als de dagelijkse kosten en de hypotheeklasten. Een te groot risico om als maatschappij te lopen, zo stelt de politiek.

Hoe gaat de verplichting eruit zien?

Tot nu is niet duidelijk hoe de verplichting in de praktijk uit gaat pakken. Waarschijnlijk zal het gaan om een collectieve basisdekking via het UWV. Het FNV pleit voor een inkomensafhankelijke dekking. In die situatie bedraagt de maandelijkse premie een vooraf vastgesteld percentage van de inkomsten. Zo kan worden voorkomen dat zelfstandigen te maken krijgen met kosten die niet in verhouding staan met de omzet. De vraag is of deze wens daadwerkelijk wordt overgenomen.

Ik heb zelf al een AOV gesloten

Heb je zelf al een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten? Mogelijk is dat reden om niet deel te hoeven nemen aan de collectieve basisvoorziening. Een andere optie is dat de lopende dekking wordt aangepast op de verplichte regeling. Zeker is dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering die je zelf afsluit een betere dekking heeft dan de standaard die straks gaat gelden. In dat kader is het verstandig de verplichting niet af te wachten en je inkomen zelf te verzekeren.

Nog veel onduidelijkheden

Rond de verplichting is nog veel onduidelijk. Een uitzondering voor de verplichting geldt wanneer je voldoende kapitaal hebt. Niet helder is hoeveel geld je achter de hand moet hebben. Verder zijn er vragen rond de acceptatie. Hoe zit het bijvoorbeeld met oudere ZZP-ers of zelfstandigen die met een ziekte kampen. Betalen die een hogere premie? Vragen waar het antwoord nog op moet volgen.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers staat nog in de kinderschoenen. De verdere uitwerking is een behoorlijk karwei. Zeker met de belangen die spelen bij alle betrokken partijen. Uiteindelijk draait het om de zekerheid die jij hebt als zelfstandige. Laat je daar goed over adviseren.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie