Nieuws

Uitvaartverzekeraar Yarden in de problemen

Veel verzekerden hebben in het verleden een naturapolis afgesloten bij Yarden. Bij overlijden volgt geen geldbedrag als vergoeding maar wordt de uitvaart bekostigd. Dat is meteen het probleem.

maandag 1 april 2019
Uitvaartverzekeraar Yarden in de problemen

Yarden is met circa 1 miljoen verzekerden de derde uitvaartverzekeraar van Nederland. De verzekeraar heeft moeite met het in balans houden van de inkomsten en uitgaven. Vooral op oude uitvaartpolissen legt de verzekeraar geld bij. Als verbetering uitblijft, kan in het uiterste geval de dekking op de verzekering verminderd worden. Als verzekerde krijg je dan niet de uitkering zoals deze bij het afsluiten van de verzekering is overeengekomen.

De financiële gezondheid van een verzekeraar wordt onder andere uitgedrukt in de solvabiliteitsratio. Dit percentage geeft aan in hoeverre (toekomstige) inkomsten voldoende zijn om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Ingewijden melden in Het Financiële Dagblad dat de ratio bij Yarden is gedaald tot iets boven de 100 procent. Een kritieke zone, bij een percentage onder de 100 procent ligt een financieel tekort op de loer. Ter vergelijk, uitvaartverzekeraars Monuta en Dela hebben een ratio van 163 en 327 procent.

Probleem met oude uitvaartverzekeringen

Yarden heeft veel uitvaartverzekeringen in beheer die al lang lopen. Het gaat om naturapolissen. Komt de verzekerde te overlijden, dan wordt de uitvaart bekostigd door de verzekeraar. Een andere variant is het uitbetalen van een vooraf bepaald bedrag, dat nabestaanden vervolgens voor de uitvaart kunnen gebruiken.

De kosten voor de gemiddelde uitvaart zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Een probleem voor de verzekeraar. De kostenstijging komt bij naturapolissen voor rekening van Yarden en niet van de verzekerden. Een eerdere poging van de verzekeraar om de dekking van lopende verzekeringen aan te passen mislukte.

Financiële spagaat

De ontwikkelingen brengen Yarden in een financiële spagaat. Aan de ene kant dient de verzekeraar meer geld te reserveren voor toekomstige vergoedingen. Anderzijds is kapitaal opzij zetten juist nu lastig. Door de reserveringen staat er minder vrij beschikbaar geld op de balans.

Daarnaast wil De Nederlandsche Bank als toezichthouder dat er voorzichtiger wordt belegd bij een kritiek solvabiliteitsratio. Ook dat is lastig. Beleggingen in bijvoorbeeld aandelen en vastgoed zijn relatief risicovol maar bieden wel kans op een aantrekkelijk rendement. Een meer voorzichtige investering is geld uitlenen aan de overheid. Het rendement hierop is extreem laag en draagt nauwelijks bij aan de broodnodige inkomstengroei.

Afstempelen maar?

Het deels bij een andere partij onderbrengen van de verzekeringen zou de oplossing kunnen zijn. In die situatie zou Yarden de risico’s niet meer dragen maar ook geen aanspraak maken op de verzekeringspremie. Tot nu toe zit een dergelijke deal met een andere verzekeraar er nog niet in.

Een vrij rigoureuze maatregel is het afstempelen van de lopende verzekeringspolissen. De dekking van de verzekering wordt in dat geval aangepast, bijvoorbeeld door wel een vast bedrag uit te keren in plaats van de totale uitvaartkosten. Deze maatregel verkleint het risico voor de verzekeraar en kan uiteraard nadelig uitpakken voor jou als verzekerde. Een verzekeraar kan niet op eigen houtje lopende verzekeringen versoberen. De Nederlandsche Bank moet het er ook mee eens zijn.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie