Nieuws

Zorgverzekering 2019: verschil eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico kent een maximum, de eigen bijdrage niet. Het ene betaal je altijd bij zorg uit de basiszorgverzekering, het andere alleen bij bepaalde zorg. Zoek de verschillen…

woensdag 5 december 2018
Zorgverzekering 2019: verschil eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft gelijk tot in ieder geval 2022. Goed nieuws als je zorg nodig hebt vanuit de basiszorgverzekering. Deze toezegging van de overheid wil niet zeggen dat jouw zorgkosten ook hetzelfde blijven. Naast het eigen risico geldt ook een eigen bijdrage. Wat is het verschil precies en wanneer betaal je deze bijdrage?

Moet je naar het ziekenhuis voor een behandeling of heb je andere zorg nodig die onder de basisverzekering valt? Van de kosten is de eerste €385 voor eigen rekening. Je betaalt het eigen risico eenmalig. Alle kosten die je verder in het betreffende jaar maakt qua basiszorg worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Uitgesloten van eigen risico

Niet alle zorg heeft invloed op je eigen risico. Voor de onderstaande zorg wordt niets bij je in rekening gebracht:

  • Zorg van de huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nationale bevolkingsonderzoeken
  • De griepprik (mits voorgeschreven)
  • Zorgkosten en kosten voor de tandarts voor kinderen tot 18 jaar


Eigen bijdrage zorgverzekering niet eenmalig

De eigen bijdrage zorgt aan de apothekersbalie steevast voor verbaasde gezichten. Het eigen risico is al ‘op’ en toch moet er betaald worden voor de medicijnen. Dit is te wijten aan de eigen bijdrage. Bepaalde zorg wordt slechts gedeeltelijk vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Je draagt zelf ook een door de overheid vastgesteld deel bij.

De eigen bijdrage is niet eenmalig maar geldt elke keer dat je de zorg nodig hebt of het medicijn haalt. Hierdoor is de eigen bijdrage, in tegenstelling tot bij het eigen risico, niet gemaximeerd.

Wanneer betaal je een eigen bijdrage?

Gelukkig betaal je lang niet bij alle zorg een eigen bijdrage. Bij sommige hulpmiddelen en medicijnen ontkom je er niet aan. Ook kraamzorg betaal je deels zelf, in 2018 is dit €4,15 per uur. De Rijksoverheid publiceert op haar website een totaaloverzicht. Op Medicijnkosten.nl kun je checken welke geneesmiddelen onder de basisverzekering vallen.

Rekenvoorbeelden

Frank heeft medicijnen die hij op doktersvoorschrift een heel jaar gebruikt. De totale medicijnkosten bedroegen €240, de eigen bijdrage bedroeg €65. Frank betaalt alles zelf. De totale kosten worden verminderd met de eigen bijdrage. Er blijft vervolgens €175 over, deze valt onder het eigen risico.

In het tweede jaar had Frank in totaal voor €850 aan medicijnen nodig, met een eigen bijdrage van €130. Als we de eigen bijdrage van het totaal aftrekken blijft er €720 over. Daar gaat vervolgens het eigen risico (€385) nog vanaf. Het restant krijgt Frank vergoed door zijn verzekeraar, in deze situatie €335.

Een aanvullende zorgverzekering heeft doorgaans medicijnen en zorgbehandelingen in de dekking die buiten de basiszorgverzekering vallen. Met het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan je het risico op het betalen van een eigen bijdrage kleiner maken. Let wel goed op de exacte voorwaarden en de maximale vergoedingen per medicijn of behandeling.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie