Nieuws

Hogere belasting door stijgende WOZ-waarde?

De hausse op de woningmarkt is terug te zien aan de stijgende WOZ-waarde. Deze waarde is de basis voor diverse belastingen. Toch betaal je niet automatisch meer.

maandag 27 augustus 2018
Hogere belasting door stijgende WOZ-waarde?

Voor het derde jaar op rij stijgt de WOZ-waarde van de gemiddelde woning. Het CBS meldt over 2018 een gemiddelde WOZ-waarde van € 230.000. Dit is een stijging van 6,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van gemeentelijke belasting. Bezwaar maken tegen de verhoging kan maar is niet altijd verstandig.

In Amsterdam steeg de WOZ-waarde 17 procent. Gezien de huizengekte in Amsterdam is de hoofdstad een logische koploper. Ook in andere steden steeg de WOZ-waarde sterk, bijvoorbeeld in Haarlem (14 procent) en Utrecht (11,5 procent). Met 2 procent was de stijging in Zeeland het kleinst.

WOZ-waarde basis voor woonbelasting

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van jouw woning. Vervolgens worden verschillende gemeentelijke belastingen afgestemd op die waarde. Doorgaans stijgt de belasting als de WOZ-waarde toeneemt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de onroerendezaakbelasting (ozb), het eigenwoningforfait, waterschapsbelasting, en afvalstoffenheffingen.

De belastingdruk stijgt niet automatisch mee met de WOZ-waarde. Gemeenten bepalen zelf welk percentage ze aan belasting heffen. Ze kunnen dus ook besluiten om dit percentage te verlagen. Dit gebeurde vorig jaar in Amsterdam. Ondanks de sterk gestegen prijzen betaalde de gemiddelde Amsterdammer ongeveer hetzelfde aan de genoemde belastingen.

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde

De WOZ-waarde van dit jaar heeft betrekking op de waarde op 1 januari, het peilmoment van de gemeente. Ben je het niet eens met de ingeschatte waarde, kan je bezwaar maken bij de gemeente. Vorig jaar tekenden 120.000 mensen bezwaar aan. Circa de helft van deze bezwaren werd gehonoreerd, wat resulteerde in ruim 10 procent lagere WOZ-waarde.

Lager niet altijd beter

Bij een lagere WOZ-waarde betaal je over het algemeen minder belasting. Toch is het niet in alle situaties voordelig. Bij een verkoop van je huis is de WOZ-waarde voor kopers eenvoudig op te vragen. In dat geval heb je juist baat bij een hogere waarde.

Een hogere waardering kan ook gunstig zijn voor je hypotheeklasten. Banken stemmen hun hypotheekrente af op het risico dat jij als huiseigenaar vormt. Bij een stijgende WOZ wijzigt de verhouding tussen jouw hypotheekschuld en de waarde van de woning. Een gedwongen verkoop van de woning levert naar verwachting meer op, wat het risico voor de bank verkleint. Hierdoor kan de bank korting rekenen op de hypotheekrente. Niet altijd voert de bank de korting overigens vanzelf door.

Check zelf de WOZ-waarde van jouw huis

Volgend jaar krijg je te horen wat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van jouw huis is. De gemeente heeft na 1 januari acht weken de tijd om je te informeren. Mocht je nieuwsgierig zijn kan je het eerder zelf checken op de overheidssite Wozwaardeloket.nl. Op de site kan je per stad en wijk de WOZ-waarde opvragen.

Na 1 januari van dit jaar zijn de huizenprijzen verder opgelopen. Bij het volgende peilmoment, begin volgend jaar, zal de WOZ-waarde weer fors hoger liggen dan dit jaar. Voor gemeenten een makkelijke manier om de belastinginkomsten te verhogen. Het is afwachten in hoeverre de melkkoe die WOZ heet van stal wordt gehaald.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie