Nieuws

Ben jij verzekerd bij een ongeval onder werktijd?

Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In het afgelopen jaar werden 93.000 arbeidsongevallen gerapporteerd, in 2015 waren dat er nog 73.000. Er zijn meer mensen aan het werk, in verhouding worden er toch ook meer brokken gemaakt.

dinsdag 24 juli 2018
Ben jij verzekerd bij een ongeval onder werktijd?

Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In het afgelopen jaar werden 93.000 arbeidsongevallen gerapporteerd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2015 waren dat er nog 73.000. De stijging is deels verklaarbaar, er zijn simpelweg meer mensen aan het werk. Toch worden er in verhouding ook meer brokken gemaakt op en rond de werkvloer.

Niet alle ongevallen zijn even ernstig. In de helft van de gevallen was de werknemer een dag later alweer aan het werk. Op jaarbasis zijn 20.000 van de arbeidsongevallen wel ingrijpender, met noodzakelijke spoedeisende zorg. Drie kwart van deze voorvallen is te wijten aan botbreuken, verstuiking, verrekking of een wond.

Industrie, zorg en handel bovenaan

De meeste bedrijfsongevallen vinden plaats in de sectoren industrie, zorg en handel. Deze sectoren zijn goed voor de helft van de totale werkgelegenheid in Nederland. Als we kijken naar het aantal ongevallen in verhouding tot het aantal werknemers, is industrie de ‘winnaar’. Uit die sector had 4,6 procent van alle werknemers een arbeidsongeval. De energie- en communicatiesector zijn met 0,7 procent het veiligst.  

Vooruitgang in de bouw

In de bouw is een afname te zien van het aantal geregistreerde arbeidsongevallen. De daling betreft zowel het aantal zonder verzuim als met meer dan vier dagen verzuim. Een indicatie dat er veiliger gewerkt wordt bij onder meer de bouw van nieuwe woningen. Kanttekening zijn de cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Die maken duidelijk dat het aantal ongevallen met een dodelijke afloop in de bouw wel is gestegen.

Aansprakelijkheid werkgever

In ieder bedrijf kan er iets fout gaan, zelfs als alle veiligheidsvoorschriften keurig nageleefd worden. Wel zijn de gevolgen van een ongeval op een bouwplaats doorgaans groter dan op kantoor. In principe is jouw werkgever aansprakelijk bij een ongeval onder werktijd.

Afdekken risico met bedrijfsongevallenverzekering

Zowel op emotioneel als financieel vlak kan een bedrijfsongeval veel teweeg brengen. Een  bedrijfsongevallenverzekering dekt de financiële risico’s. Onder de standaard dekking vallen minder ingrijpende ongevallen, waarbij je relatief snel weer aan de slag kunt.

Uitbreidingen standaard dekking

Deze standaard dekking kan uitgebreid worden met vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Mocht een medewerker onder werktijd door een ongeval invalide of arbeidsongeschikt raken, keert de verzekering een eenmalig bedrag uit. De hoogte ervan hangt af van de mate van ongeschiktheid of invaliditeit. Een andere aanvulling op de bedrijfsongevallenverzekering is de overlijdensdekking. Daarbij keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit na overlijden.

Eigen verantwoordelijkheid

Zowel werknemer als werkgever hebben een eigen verantwoordelijkheid. Is er na een iets te gezellige borrel op het werk sprake van een ongeval, dan kan alcoholgebruik een reden voor de verzekeraar zijn om niet uit te keren. Hetzelfde geldt als je alle verkeersregels negeert op weg naar het werk.

In Nederland hebben we een sociaal vangnet in de vorm van uitkeringen. Desondanks is het goed om bij je werkgever na te gaan in welke mate bedrijfsongevallen zijn verzekerd. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje…

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie